VyhledáváníAcademia 

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2016 >  < únor > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Vědy o živé přírodě

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Expertní rada evropských akademií k tématu ekologické udržitelnosti moří a oceánů

27.1.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160126-easac.jpg

Nová analýza Expertní rady evropských akademií (EASAC) s názvem Marine sustainability in an age of changing oceans and seas volá po akci a flexibilnímu přístupu k ochraně mořského života. Oceány a moře hrají klíčovou roli v regulaci zemského klimatu, péči o biodiverzitu a poskytují práci a jídlo mnoha lidem celého světa. Stanovisko EASAC směrem k Evropské unii obsahuje několik bodů, zejména pak apel na politiky, kteří by měli více podporovat výzkum oceánů a mořských ekosystémů a také být připraveni své politické programy měnit podle nových výsledků výzkumů.

Čeští vědci sestavili seznam prioritních invazních druhů pro ČR

13.1.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160113-pergl-invazivni-druhy.jpg

Invazní druhy, zavlékané lidmi mimo oblast svého původního výskytu, jsou příčinou mnoha environmentálních a socioekonomických problémů. Snižují biodiverzitu, produkují alergenní pyl, přenášejí choroby člověkem chovaných zvířat a pěstovaných rostlin. Posuzování škodlivosti je individuální, záleží na tom, koho se týká – ochranářů, lesníků, rybářů, zemědělců apod. Ne všechny zavlečené druhy ale mají negativní vliv. Prof. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR, který vědeckou studii zaštiťoval, říká: „Nemá smysl vynakládat obrovské finanční částky na omezování druhů, které nemají významný škodlivý vliv, jen kvůli tomu, že jsou v ČR nepůvodní.“

Vědci z AV ČR úspěšně zkoumají ulcerózní kolitidu

22.12.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151222-vedci-z-av-cr-uspesne-zkoumaji-ulcerozni-kolitidu.jpg

V ČR každým rokem onemocní zánětem tlustého střeva přibližně 5000 lidí. Vzhledem k různým projevům této nemoci je diagnostika obtížná. Vědecký tým doc. Radislava Sedláčka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR prokázal na myších, že protein MPP-19, patřící mezi matrixové metaloproteinázy, spojované se zánětlivými střevními onemocněními, výraznou měrou ovlivňuje putování imunitních buněk do místa zánětu. Má vliv také na udržování celistvosti střevní bariéry, která brání průchodu infekčních mikroorganismů do těla. „Tyto výsledky mohou v budoucnu pomoci ve zlepšení diagnostiky a později možná i terapie zánětlivých střevních onemocnění,“ věří doc. Sedláček.

Vědecké Centrum BIOCEV zahajuje činnost

21.12.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151221/01.jpg

Za přítomnosti místopředsedy AV ČR prof. Vladimíra Marečka, rektora UK prof. Tomáše Zimy a dalších významných hostů byla v pátek 18. prosince oficiálně ukončena realizační část projektu BIOCEV – Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci. Centrum bude v provozu od ledna 2016. „BIOCEV je připraven plnit roli prvotřídního vědeckovýzkumného centra a má pro to všechny předpoklady. Dostal do vínku vynikající přístrojové vybavení a pod jednou střechou se chystají pracovat týmy nadšených a dobře připravených vědců z šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy,“ uvedl ředitel BIOCEV prof. Pavel Martásek.

Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského převzalo 11 studentů

18.12.2015

V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8 proběhlo každoroční slavnostní udílení Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského vybraným středoškolským studentům z celé České republiky. Ceny letos převzalo 11 vítězů a vybraných laureátů českých studentských předmětových (osm olympiád) a tvůrčích soutěží (tři ocenění za práce v soutěži Středoškolské odborné činnosti SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ceny předali zástupci pořádajících institucí, tedy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského a Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT.

Čeští vědci objevili nové druhy mravenců

26.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151126-mravenec.jpg

Tým entomologů z Biologického centra AV ČR se podílel na rozsáhlé vědecké expedici na Šalomounových ostrovech. V tropických pralesích ostrova Guadalcanal našli vědci dosud nepopsané druhy mravenců. Jedna z největších vědeckých expedic, jaká se dosud na Guadalcanalu odehrála, měla za cíl zdokumentovat biologickou rozmanitost rostlin a živočichů. Více než dvacet vědců z osmi zemí světa zde za pomoci místních obyvatel v odlehlé horské oblasti ostrova sbíralo a určovalo rostliny, hmyz a obratlovce. Expedici organizovala Univerzita Jižního Pacifiku (Fiji), státní agentury Šalomounových ostrovů a Americké přírodovědné Muzeum v New Yorku (AMNH).

Úskalí bezlepkové diety tématem v AV ČR

24.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151124-05.JPG

V rámci programu Potraviny pro budoucnost, který je součástí Strategie AV21, se za velkého zájmu odborné veřejnosti konala v úterý 24. listopadu konference s názvem Bezlepková dieta: Léčebné využití a nové potravinové zdroje. „Až 20 % Američanů dodržuje bezlepkovou dietu, ačkoliv nejsou vědecké důkazy, že by byla zdravější než běžná strava,“ uvedla na semináři prof. Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Že jde o nezdravou módní vlnu, potvrdila i MUDr. Iva Hoffmanová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Pro pacienty s celiakií je ovšem právě bezlepková dieta v současnosti jediným lékem,“ zdůraznil prof. Jiří Nevoral z 2. lékařské fakulty UK.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR modernizoval svou historickou budovu

20.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151120-01.JPG

John C. Martin, šéf farmaceutické firmy Gilead Sciences, a belgický virolog Erik de Clercq  slavnostně odhalili ve čtvrtek 19. listopadu bustu světoznámého chemika Antonína Holého v zrekonstruované budově Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Ústav prochází rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou už od roku 2012. Financuje si ji sám z prostředků, které plynou právě z licenčních poplatků za objevy geniálního českého chemika, který v ústavu pracoval přes půl století. Bronzovou bustu, kterou vytvořila sochařka Stanislava Kavanová, ocenila i manželka zesnulého chemika. „Ano, toto je opravdu můj manžel. Moc mě to těší,“ uvedla po odhalení busty.

Vědci z AV ČR vytvoří laboratorní model mořských prvoků

18.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151118-01.jpg

Tým parazitologů z Biologického centra AV ČR pod vedením prof. Julia Lukeše získal grant od americké nadace Gordon and Betty Moore Foundation na výzkum dosud málo probádaného mořského mikrosvěta. Modelové organismy nezbytné pro komplexní biologické poznání, jako je například pro mikrobiologii bakterie E. coli nebo pro biomedicínu octomilka obecná, na poli mořské mikrobiologie chybí. Úkolem českého týmu proto bude vytvořit nový experimentální model mořského prvoka, který by umožňoval hlouběji zkoumat fyziologii, biochemii a ekologii mořských mikroorganismů, a přispěl tak k budoucímu rozvoji výzkumu světových oceánů.

Novotvorba kosti po operaci bederní páteře po podání kmenových buněk.

10.11.2015

Výzkum kmenových buněk spolu s tkáňovým inženýrstvím přináší zcela nové možnosti léčby také u degenerativního onemocnění páteře, které postihuje značnou část obyvatel naší republiky, u každého druhého Evropana po padesátém roce věku bychom našli na páteři některé známky degenerativního onemocnění. Spondylochirurgie je interdisciplinární obor na pomezí ortopedie, neurochirurgie a obecné chrirugie a zaznamenal v posledních letech velký rozvoj a počet operací páteře každoročně stoupá.

Prestižní ERC starting grant získal dr. Milan Vrábel z ÚOCHB AV ČR

10.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151109-vrabel.jpg

Dr. Milanu Vrábelovi z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR byl přidělen prestižní pětiletý startovací grant s dotací 1,4 milionu EUR, udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC). Cílem ERC startovacích grantů je podpořit nové myšlenky a vysoce riskantní projekty talentovaných mladých vědců v raném stádiu, kdy si zakládají a etablují svoje vědecké skupiny. Tým Milana Vrábela na ÚOCHB AV ČR využívá metody organické chemie, biochemie a kombinatoriální syntézy pro přípravu látek s jedinečnými vlastnostmi, které je možné dál využít v různých vědných oborech.

Ústav experimentální medicíny AV ČR oslavil 40. výročí založení

4.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151104-40-let-uem2.jpg

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Centrum excelence EU, významná výzkumná instituce v oblasti základního biomedicínského výzkumu v České republice, oslavil v pondělí 2. listopadu 2015 40. výročí svého založení. Slavnostního večera ve starobylém Karolinu se zúčastnili význační hosté z vědeckých a vysokoškolských řad. Zdravici předsedy Akademie věd ČR, prof. Jiřího Drahoše, přednesla v zastoupení prof. Eva Zažímalová, členka Akademické rady AV ČR.

Kmenové buňky na nanovláknech nadějí pro záchranu zraku

3.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151103-kmenove-bunky-pro-lecbu-oka.jpg

Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR prokázali významné zlepšení hojení poškozeného povrchu oka, potažmo možnost záchrany zraku pomocí kmenových buněk. Pro jejich růst a přenos na oko využili speciální nanovlákna vyvinutá Technickou univerzitou v Liberci. Právě díky nanovláknům zůstávají kmenové buňky na oku na správném místě. „V některých státech je už v současné době léčba poruch oka pomocí kmenových buněk využívána v klinické praxi. U nás ale zatím ne. A přitom česká metoda s nanovlákny jako materiálem pro růst a přenos buněk nabízí celosvětově unikátní řešení,“ vysvětlil vedoucí výzkumu doc. Vladimír Holáň z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

archiv