VyhledáváníAcademia 

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2015 >  < listopad > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Vědy o živé přírodě

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Vědci z AV ČR vytvoří laboratorní model mořských prvoků

18.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151118-01.jpg

Tým parazitologů z Biologického centra AV ČR pod vedením prof. Julia Lukeše získal grant od americké nadace Gordon and Betty Moore Foundation na výzkum dosud málo probádaného mořského mikrosvěta. Modelové organismy nezbytné pro komplexní biologické poznání, jako je například pro mikrobiologii bakterie E. coli nebo pro biomedicínu octomilka obecná, na poli mořské mikrobiologie chybí. Úkolem českého týmu proto bude vytvořit nový experimentální model mořského prvoka, který by umožňoval hlouběji zkoumat fyziologii, biochemii a ekologii mořských mikroorganismů, a přispěl tak k budoucímu rozvoji výzkumu světových oceánů.

Čeští vědci objevili nové druhy mravenců

26.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151126-mravenec.jpg

Tým entomologů z Biologického centra AV ČR se podílel na rozsáhlé vědecké expedici na Šalomounových ostrovech. V tropických pralesích ostrova Guadalcanal našli vědci dosud nepopsané druhy mravenců. Jedna z největších vědeckých expedic, jaká se dosud na Guadalcanalu odehrála, měla za cíl zdokumentovat biologickou rozmanitost rostlin a živočichů. Více než dvacet vědců z osmi zemí světa zde za pomoci místních obyvatel v odlehlé horské oblasti ostrova sbíralo a určovalo rostliny, hmyz a obratlovce. Expedici organizovala Univerzita Jižního Pacifiku (Fiji), státní agentury Šalomounových ostrovů a Americké přírodovědné Muzeum v New Yorku (AMNH).

Úskalí bezlepkové diety tématem v AV ČR

24.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151124-05.JPG

V rámci programu Potraviny pro budoucnost, který je součástí Strategie AV21, se za velkého zájmu odborné veřejnosti konala v úterý 24. listopadu konference s názvem Bezlepková dieta: Léčebné využití a nové potravinové zdroje. „Až 20 % Američanů dodržuje bezlepkovou dietu, ačkoliv nejsou vědecké důkazy, že by byla zdravější než běžná strava,“ uvedla na semináři prof. Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Že jde o nezdravou módní vlnu, potvrdila i MUDr. Iva Hoffmanová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Pro pacienty s celiakií je ovšem právě bezlepková dieta v současnosti jediným lékem,“ zdůraznil prof. Jiří Nevoral z 2. lékařské fakulty UK.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR modernizoval svou historickou budovu

20.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151120-01.JPG

John C. Martin, šéf farmaceutické firmy Gilead Sciences, a belgický virolog Erik de Clercq  slavnostně odhalili ve čtvrtek 19. listopadu bustu světoznámého chemika Antonína Holého v zrekonstruované budově Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Ústav prochází rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou už od roku 2012. Financuje si ji sám z prostředků, které plynou právě z licenčních poplatků za objevy geniálního českého chemika, který v ústavu pracoval přes půl století. Bronzovou bustu, kterou vytvořila sochařka Stanislava Kavanová, ocenila i manželka zesnulého chemika. „Ano, toto je opravdu můj manžel. Moc mě to těší,“ uvedla po odhalení busty.

Novotvorba kosti po operaci bederní páteře po podání kmenových buněk.

10.11.2015

Výzkum kmenových buněk spolu s tkáňovým inženýrstvím přináší zcela nové možnosti léčby také u degenerativního onemocnění páteře, které postihuje značnou část obyvatel naší republiky, u každého druhého Evropana po padesátém roce věku bychom našli na páteři některé známky degenerativního onemocnění. Spondylochirurgie je interdisciplinární obor na pomezí ortopedie, neurochirurgie a obecné chrirugie a zaznamenal v posledních letech velký rozvoj a počet operací páteře každoročně stoupá.

Prestižní ERC starting grant získal dr. Milan Vrábel z ÚOCHB AV ČR

10.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151109-vrabel.jpg

Dr. Milanu Vrábelovi z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR byl přidělen prestižní pětiletý startovací grant s dotací 1,4 milionu EUR, udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC). Cílem ERC startovacích grantů je podpořit nové myšlenky a vysoce riskantní projekty talentovaných mladých vědců v raném stádiu, kdy si zakládají a etablují svoje vědecké skupiny. Tým Milana Vrábela na ÚOCHB AV ČR využívá metody organické chemie, biochemie a kombinatoriální syntézy pro přípravu látek s jedinečnými vlastnostmi, které je možné dál využít v různých vědných oborech.

Ústav experimentální medicíny AV ČR oslavil 40. výročí založení

4.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151104-40-let-uem2.jpg

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Centrum excelence EU, významná výzkumná instituce v oblasti základního biomedicínského výzkumu v České republice, oslavil v pondělí 2. listopadu 2015 40. výročí svého založení. Slavnostního večera ve starobylém Karolinu se zúčastnili význační hosté z vědeckých a vysokoškolských řad. Zdravici předsedy Akademie věd ČR, prof. Jiřího Drahoše, přednesla v zastoupení prof. Eva Zažímalová, členka Akademické rady AV ČR.

Kmenové buňky na nanovláknech nadějí pro záchranu zraku

3.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151103-kmenove-bunky-pro-lecbu-oka.jpg

Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR prokázali významné zlepšení hojení poškozeného povrchu oka, potažmo možnost záchrany zraku pomocí kmenových buněk. Pro jejich růst a přenos na oko využili speciální nanovlákna vyvinutá Technickou univerzitou v Liberci. Právě díky nanovláknům zůstávají kmenové buňky na oku na správném místě. „V některých státech je už v současné době léčba poruch oka pomocí kmenových buněk využívána v klinické praxi. U nás ale zatím ne. A přitom česká metoda s nanovlákny jako materiálem pro růst a přenos buněk nabízí celosvětově unikátní řešení,“ vysvětlil vedoucí výzkumu doc. Vladimír Holáň z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Vědci z AV ČR připravili dva nové „nesyntetizovatelné“ zeolity

27.10.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151027-zeolity.jpg

Pracovníci Oddělení syntézy a katalýzy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR popsali syntézu a strukturu dvou nových zeolitů, které byly považovány za „nepřipravitelné“ vzhledem k vysoké energii jejich krystalické mřížky. „Využili jsme námi dříve popsaný mechanismus ADOR, při kterém byly dvojrozměrné desky zeolitů vzájemně posunuty vůči původnímu postavení. Po jejich následném spojení vznikly nové trojrozměrné krystalické struktury s lichým počtem atomů tvořících vstupní okno do kanálové struktury daného zeolitu,“ vysvětluje spoluautor studie prof. Jiří Čejka z ÚFCH JH. Výzkum publikoval prestižní odborný časopis Nature Chemistry.

Medaile pro chemika prof. Miloše Vlastislava Novotného

17.9.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150917-novotny1.jpg

Na návrh Vědecké rady AV ČR udělil předseda Akademie věd AV ČR prof. Jiří Drahoš čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. Miloši Vlastislavu Novotnému, jednomu z nejcitovanějších chemiků světa. Během své kariéry se prof. Novotný postupně věnoval biochemii, kapilární plynové chromatografii a kombinaci hmotnostní spektrometrie s plynovou chromatografií. Na slavnostním ceremoniálu ve čtvrtek 17. září v sídle AV ČR v Praze předal ocenění místopředseda Akademické rady AV ČR prof. Vladimír Mareček. „Vždy mě zajímaly problémy a jejich řešení,“ uvedl prof. Novotný a dodal, že si cení spolupráce s českými vědci. S mnohými spolupracuje dodnes, ač od roku 1968 žije v zahraničí.

Vědci z AV ČR budou zkoumat lesy na šesti kontinentech

22.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150622-vyzkum-v-pralese.jpg

ECR Advanced Grant jim umožní mj. postavit jeřáb uprostřed tropických pralesů

 

Mezinárodní vědecký tým pod vedením prof. Vojtěcha Novotného z Biologického centra Akademie věd ČR získal prestižní grant Evropské rady pro výzkum. Více než tři miliony eur využije na studium složitých vztahů lesních ekosystémů na šesti kontinentech, v tropických novoguinejských pralesech pro tyto účely dokonce postaví padesátimetrový jeřáb. Výzkum bude hledat odpovědi na otázky, jak by vypadaly lesy zcela bez hmyzu nebo proč žije většina hmyzích druhů v tropickém pralese a ne třeba v našem podnebí. Výsledky přispějí k pochopení ekologických principů, podle nichž se jednotlivé druhy rostlin a hmyzu samy poskládají do fungujícího lesního ekosystému, a budou tak důležité i pro ochranu biologické rozmanitosti lesů.

Vědci AV ČR se podílejí na rozkrývání tajemství mořského planktonu

19.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150619-biologicke-centrum-science.jpg

Tým parazitologů z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR se podílí na jednom z největších a nejambicióznějších vědeckých projektů současnosti, TARA Oceans, který si vůbec poprvé v lidské historii klade za cíl zmapovat mikrosvět v mořích po celé planetě. Výsledky výzkumu o rozmanitosti eukaryotického planktonu publikoval renomovaný časopis Science. Během expedic napříč světovými oceány nasbírali vědci vzorky z více než tří set planktonních společenstev a po podrobných analýzách tak obsáhli poprvé celou šíři biodiverzity eukaryotického planktonu. Vědci chtějí zobecnit nové poznatky o množství, struktuře a uspořádání eukaryotického života v našich oceánech. Tyto výsledky pravděpodobně změní učebnice biologie a přispějí k nové klasifikaci planktonu.

Cenu Velvyslanectví Francie získala i vědkyně z AV ČR

18.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150618-ceny-francie001.jpg

Na slavnostním předání cen mladým českým vědcům Velvyslanectvím Francie a jeho partnerskými společnostmi Pierre Fabre Médicament, BULL/Atos, Sanofi, Solvay CR, Centrem excelence IT4Innovations a Českou společností chemickou ve čtvrtek 18. 6. převzala první cenu za farmacii Mgr. Eva Řezníčková. V Laboratoři růstových regulátorů (společné pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci) se věnuje výzkumu protinádorových látek. „Testujeme protinádorové účinky nových inhibitorů cyklin-dependentních kináz, což jsou enzymy zapojené v regulaci buněčného cyklu. Naše látky již ve velmi nízkých koncentracích dokážou blokovat dělení nádorových buněk a zároveň v nich indukovat programovanou buněčnou smrt. Tyto výsledky jsme potvrdili i v rámci mé stáže ve Vídni pomocí testů na myších modelech,“ uvedla Mgr. Řezníčková.

archiv