VyhledáváníAcademia 

TVT 2014

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < prosinec > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Vědy o živé přírodě

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Jak vznikl život na Zemi či ve vesmíru?

10.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141210-jak-vznikl-zivot-na-zemi-ci-ve-vesmiru-logo.jpg

Nové poznatky publikované v prestižním časopisu PNAS

 

Výzkumný tým v čele s profesorem Svatoplukem Civišem a doktorem Martinem Ferusem (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR) a skupina doktorky Judith Šponerové (Biofyzikální ústav AV ČR) se zaměřily na simulaci podmínek panujících při událostech o vysoké hustotě energie, které mohly vést k syntéze základních molekul genetické informace. Jejich vědecká teorie předpokládá, že stavební bloky živých struktur objevujících se na Zemi před asi 4–3,85 miliardami let vznikly z molekuly formamidu následkem impaktů během období silného bombardování povrchu Země mimozemskými tělesy.

Hipokampus a epizodická paměť

8.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141208-hipokampus-a-epizodicka-pamet.jpg

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu AV ČR zavítá Dr. Eva Pašťálková, která působí na Janelia Research Campus. Její přednáška se koná 17. prosince 2014 ve 14 hodin v přednáškovém sále Fyziologického ústavu AV ČR v areálu Akademie věd ČR v Praze-Krči pod názvem „Hippocampus and episodic memory“ (Hipokampus a epizodická paměť). Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Vyhlídky na účinnější léčbu rakoviny prostaty

21.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-umg.jpg

Díky každoroční kampani mezinárodní organizace Movember Foundation se stal listopad neoficiálně měsícem rakoviny prostaty. Je to druhé nejčastější onkologické onemocnění u mužů a jen v České republice si tuto diagnózu vyslechne každý rok až 5 000 mužů. Vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR přicházejí s novými poznatky, které by mohly v budoucnu přispět k účinnější léčbě pacientů s karcinomem prostaty. Publikovány byly v mezinárodním odborném časopisu Cell Death & Differentiation letos v červenci (viz abstrakt).

Ústav experimentální medicíny AV ČR získal nové přístroje

11.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141111-ustav-experimentalni-mediciny-av-cr-ziskal-nove-pristroje.jpg

Dva nové investiční projekty, které byly dokončeny s využitím prostředků z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, a to v celkové výši 29 950 000 Kč, představili v pondělí 10. listopadu 2014 Kč pracovníci Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) Akademie věd ČR v Praze-Krči. Ústav tak získal nejmodernější přístrojového vybavení do nově vzniklého Výzkumného centra genomiky a proteomiky a též do Laboratoře pokročilého zobrazování živých tkání. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě ÚEM AV ČR.

Zvířecí modely pomohou zlepšit život schizofrenikům

8.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141008-zvireci-modely-pomohou-zlepsit-zivot-schizofrenikum.jpg

Schizofrenie je závažné onemocnění postihující zhruba 1 % populace. Je charakterizováno řadou příznaků, které zhoršují kvalitu života pacientů. Mezi badateli dnes převládá hypotéza, že u schizofrenie, která se zpravidla projevuje v post-adolescentním věku, dochází k patologickým změnám v mozku, jež mají za následek špatné propojení nervových spojů. Díky tomu pak následně dochází k řadě negativních změn ve  fungování mozku. Ač se to zdá neuvěřitelné, lze tato onemocnění modelovat i u zvířat. To má několik zásadních cílů: studovat příčiny této nemoci, její vnější projevy, a také hledat nová, bezpečnější a účinnější léčiva.

Nové přístrojové vybavení v ÚEM AV ČR z peněz EU

7.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141007-nove-pristrojove-vybaveni-v-uem-av-cr-z-penez-eu.jpg

V Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) Akademie věd ČR byly dokončeny dva investiční projekty s využitím prostředků z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, a to v celkové výši prostředků 29 950 000. Kč. Jejich cílem bylo pořízení přístrojového vybavení do nově vzniklého Výzkumného centra genomiky a proteomiky a též do Laboratoře pokročilého zobrazování živých tkání. Přístrojové vybavení obou pracovišť bude využíváno specialisty z různých oddělení ÚEM AV ČR a v případě laboratoře také odborníky z Ústavu neurověd 2. lékařské fakulty UK v Praze. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Od mezibuněčné komunikace po klinické testování inhibitoru C-konce konexinu43

2.10.2014

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu AV ČR zavítá významný americký vědec, profesor Robert G. Gourdie, který působí na Virginia Tech Carilion Research Institute. Jeho přednáška se koná 13. října 2014 ve 14 hodin v přednáškovém sále Fyziologického ústavu AV ČR v areálu Akademie věd ČR v Praze-Krči pod názvem „Multiple Roles of Connexins in Biology and Medicine“ (Rozličné role konexinů v biologii a medicíně). Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

 

Prof. Eva Syková byla vyznamenána stříbrnou pamětní medailí UK

30.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140930-pro-eva-sykova-byla-vyznamenana-stribrnou-pametni-medaili-uk.jpg

Ředitelce Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) AV ČR prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc., byla v pondělí 29. září 2014 u příležitosti významného životního jubilea slavnostně udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy (UK) za celoživotní přínos vědě a poznání. Vědkyni na toto ocenění navrhl rektor UK prof. MUDr. Tomáše Zímy, DrSc., MBA. Prof. Eva Syková, lékařka, vědkyně a politička, je ředitelkou ÚEM AV ČR od roku 2001 a mezinárodně uznávanou odbornicí v oboru neurověd a buněčné terapie.

Zasedání Mezinárodního výboru pro bioetiku UNESCO

26.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-unesco.jpg

Mezinárodní výbor pro bioetiku UNESCO (IBC) zasedal v Paříži ve dnech 8.–12. září 2014. Na programu tohoto 21. zasedání byla inovace článku 15 Univerzální deklarace o bioetice a lidských právech, který se zabývá sdílením prospěchu či užitku z výzkumu, dále diskuse o této deklaraci v souvislosti s prudkým rozvojem genetiky, vývojové biologie a výzkumu lidského genomu v posledních letech a informace o připravované revizi Doporučení ke statutu vědeckého pracovníka, vydaném UNESCO v roce 1974. Informoval o tom člen IBC prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Ceny předsedy GA ČR za rok 2013 uděleny

23.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140923-ceny-predsedy-ga-cr-za-rok-2013-udeleny.jpg

Úspěch vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu převzali v pondělí 22. 9. 2014 Ceny předsedy Grantové agentury ČR. Hned dvě z nich získali vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, Jiří Čejka (medailonek oceněného – zde) a Michal Fárník (medailonek oceněného – zde). První za objev nových typů zeolitů, druhý za výzkum solvatovaných elektronů v molekulových klastrech. Třetí Cenu předsedy Grantové agentury ČR obdržel Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za výzkum komunikace buněk.

Jak se mozek vyrovnává pomocí purinergní signalizace s nedostatkem kyslíku, poškozením, záněty a infekcemi

22.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140922-jak-se-mozek-vyrovnava-pomoci-purinergni-signalizace-s-nedostatkem-kysliku-poskozenim-zanety-a-infekcemi.jpg

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na dals pr edna s ku ures ova cyklu vy znac ny ch ve decky ch oso nost . Tentokrát do Fyziologického ústavu zavítá významný německý vědec maďarského původu, profesor Peter Illes, který půso í na Universität Leipzig (SRN).

Buňky pod dohledem sentinel

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-bunky-pod-dohledem-sentinel.jpg

Nový koncept studia živých organismů založený na rychlém testování velkého počtu buněčných procesů s využitím hmotnostní spektrometrie představili vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR společně s kolegy ze švýcarského Curychu. Publikován byl v září 2014 v časopise Nature Methods (viz abstrakt). Koncept otevírá možnost úzké spolupráce technologicky zaměřených laboratoří s biomedicínskými odborníky, kteří doposud postrádali spolehlivý prostředek pro bleskové posouzení procesů probíhajících v buňkách během fyziologických i patologických podmínek, nebo při působení různých léčiv, což je nezbytným předpokladem k vysvětlení podstaty chorob a nalezení optimální léčby.

Naděje pro léčbu Amyotrofické laterální sklerózy

28.8.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-uem.jpg

Úspěch českých vědců publikovaný v časopise Stem Cells
Kmenové buňky kostní dřeně mohou mít pozitivní účinek na průběh Amyotrofické laterální sklerózy (ALS), neurodegenerativního onemocnění, jež vede během dvou až pěti let ke smrti pacienta a na které není žádný dostupný lék. K tomuto závěru, jenž byl nyní zveřejněn v prestižním mezinárodním lékařském časopise Stem Cells, došli vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR pod vedením profesorky Evy Sykové.

archiv