VyhledáváníAcademia 

Otevřená věda

otevrena.jpg

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Optonika 2011

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Vědy o neživé přírodě

I. Oblast věd o neživé přírodě

Medaile Bernarda Bolzana profesoru Součkovi

16.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140416-medaile-bernarda-bolzana-profesoru-souckovi.jpg

Profesor Vladimír Souček z Matematického ústavu UK, který patří mezi světově respektované badatele v několika oblastech geometrie a jejích aplikací v matematické fyzice, převzal 16. dubna 2014 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Na udělení prestižního ocenění jej navrhl Matematický ústav AV ČR. Profesor Souček publikoval tři monografie a 95 původních vědeckých článků; databáze MathSciNet uvádí 627 citací jeho prací. Jako jeden z nemnoha českých matematiků publikoval v jednom z nejprestižnějších matematických časopisů Annals of Mathematics.

Sedm let České republiky v Evropské jižní observatoři

14.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140414-sedm-let-ceske-republiky-v-evropske-jizni-observatori.jpg

Mezinárodní konference o Evropské jižní observatoři (ESO), která má připomenout a částečně i zhodnotit sedm roků členství České republiky v této nevládní organizaci, se koná od 14. do 16. dubna 2014 v pražské Lannově vile. Na konferenci vystoupí významní zástupci ESO včetně českých astronomů, kteří představí práce, projekty a jejich výsledky ve spolupráci s ESO. Pořadatelem je Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Měsíc s letadlem

8.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140408-mesic-s-letadlem.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Astrofotografové čas od času počítají dobu přeletu Mezinárodní kosmické stanice před Měsícem, nebo čekají na vhodnou příležitost „ulovit“ letadlo. To se podařilo v polovině minulého měsíce českému autorovi: Měsíc – nejbližší vesmírné těleso k naší Zemi a Airbus A380 – největší dopravní letadlo současnosti. O obou má smysl si něco přečíst v popisu vítězné fotografie České astrofotografie měsíce za březen 2014. Jejím autorem je Rostislav Kalousek a nese název „Měsíc s letadlem“. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Jasný bolid nad Německem

3.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140403-jasny-bolid-nad-nemeckem.jpg

Unikátní případ zachycen kamerami Astronomického ústavu AV ČR
 
Krátce po půl jedenácté večer začal v pondělí 31. 3. 2014 svítit pro pozorovatele na území Česka relativně nízko nad západním až jihozápadním obzorem velmi jasný meteor-bolid. Postupně zvyšoval svou jasnost a stal se po dobu více než 30 sekund poutavým pohybujícím se objektem na jinak temné obloze. Jedná se o velmi unikátní případ. Pro přesný popis toho, co se odehrálo, je důležité, že bolid byl zachycen také kamerami na stanicích české části Evropské bolidové sítě, jejíž centrum je v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

První společný výsledek z urychlovačů LHC a Tevatron

25.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140325-prvni-spolecny-vysledek-z-urychlovacu-lhc-a-tevatron.jpg

Vědci pracující na předních světových částicových experimentech vyprodukovali první společný výsledek z urychlovačů Tevatron a LHC, předchozího a současného nejvýkonnějšího urychlovače na Zemi. Badatelé z experimentů ATLAS, DZERO (v obou má zastoupení Fyzikální ústav AV ČR), CDF a CMS ohlásili 19. 3. 2014 na mezinárodní konferenci Rencontres de Moriond v Itálii společné měření hmotnosti top kvarku. Čtyři experimenty sloučily své analýzy dat, aby hmotnost této částice byla určena co nejpřesněji. Výsledná hodnota tak nyní činí 173,34 GeV/c2 s chybou pouhých 0,76 GeV/c2. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Astroplate 2014

17.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140317-v-astronomii-radi-zlata-nemoc.jpg

Jak vyřešit „zlatou nemoc“?
 
Konference Astroplate 2014 se uskuteční od 18. do 21. března 2014 v pražské Lannově vile. Sejdou se zde odborníci z mnoha oborů (astronomie, fyzika, chemie, archivnictví, fotografie…) a mnoha zemí, aby společně řešili „zlatou nemoc“ a další druhy poškození fotografických desek a negativů, na kterých jsou uchovány cenné záznamy z minulosti. Bez záchrany těchto nosičů dat už nikdy nevyužijeme vědeckou hodnotu na nich uloženou, ale ani jejich kulturní a historické dědictví. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Ekonofyzika – fyzika, která pomáhá ekonomii

12.3.2014

Ojedinělá publikace F. Slaniny z FZÚ AV ČR

Význam fyziky a metod vyvinutých při zkoumání fyzikálních problémů již delší dobu není omezen pouze na procesy neživé přírody. Metody kvantové teorie a statistické mechaniky makroskopických soustav stále více nacházejí uplatnění v biologii, ekonomii, informatice nebo sociologii. Fyzika se tak stává jednou z hlavních komponent řady dnes intenzivně rozvíjených interdisciplinárních oborů. Ekonofyzika, využívající hlavně metody statistické fyziky a teorie kritických jevů v modelování a pochopení ekonomických dějů, je jedním z nich. Nyní vyšla skvělá publikace o této dynamicky se rozvíjející problematice.

Nové metody zkoumání složitých procesů v atmosféře

5.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140305-nove-metody-zkoumani-slozitych-procesu-v-atmosfere.jpg

Najít řád v chaosu, kterým se vyznačuje dění v přírodě a společnosti, je cílem vědců různých oborů přírodních, technických i společenských věd. Na pomezí fyziky, matematiky a informatiky se rozvíjí nelineární dynamika a teorie složitých systémů. Mezinárodní renomé v této oblasti získává skupina vědců z Ústavu informatiky AV ČR, která se podílí na vývoji nových matematických metod a počítačových algoritmů umožňujících lepší pochopení dynamických dějů v tak složitých systémech, jako je atmosféra Země nebo lidský mozek.

Skoro jasno, občas airglow

5.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140305-skoro-jasno-obcas-airglow.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Snímek je netradičním barevným pohledem na stále ještě zimní oblohu. Prachem zahalené namodralé Plejády, oranžově zářící oko Býka – hvězda Aldebaran, rudé mlhoviny v Orionu a červeně či modře zářící jasné hvězdy tohoto nebeského lovce, stejně jako až namodralý Sírius, a dokonce i zářící Jupiter jsou ponořeny do rudých a zelených cárů okem neviditelného přirozeného svitu atmosféry. A do toho všeho křížící se pás zodiakálního světla a Mléčné dráhy dotváří až strašidelnou atmosféru. Autorem vítězného snímku únorového kola České astrofotografie měsíce je Petr Horálek. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Nový princip magnetického záznamu

4.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140304-novy-princip-magnetickeho-zaznamu-popisek.jpg

Objev fyziků z Akademie věd ČR
Badatelé z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s vědci z Cambridge, Nottinghamu a Mainzu pozorovali nový fyzikální jev, který umožňuje ovládat magnet elektrickým polem. Práce byla nyní publikována v časopise Nature Nanotechnology (viz abstrakt). Pohnout póly magnetu pomocí elektrického pole bez přítomnosti elektromagnetu nebo jiného permanentního magnetu je možné jen pokud opustíme pole klasické fyziky a vstoupíme do světa relativistické kvantové mechaniky. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Mezinárodní expedice s českou účastí zachytila kometu ISON v přísluní

28.2.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140228-mezinarodni-expedice-s-ceskou-ucasti-zachytila-kometu-ison-v-prisluni_3.jpg

Mezinárodní vědecký tým vedený prof. Miloslavem Druckmüllerem z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a prof. Shadiou Habbalovou z Astronomického institutu na Univerzitě v Honolulu na Havaji dosáhl významného úspěchu při pozorování zanikající komety ISON. V době jejího nejtěsnějšího průletu kolem Slunce, tedy v době přísluní 28. listopadu 2013, byl při koordinovaném pozemském pozorování zachycen její největší fragment. Rozpadající se hlava komety ISON byla v tom okamžiku vzdálena jen asi 0,2° od oslnivého slunečního disku.

LABONIT otevírá novou oblast polovodičového výzkumu v ČR

19.2.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140219-labonit-otevira-novou-oblast-polovodicoveho-vyzkumu-v-cr.jpg

Fyzikální ústav AV ČR zahájil začátkem roku 2014 práce na projektu LABONIT. Ten získal finanční podporu v rámci 11. výzvy programu OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost) ve výši 46 milionů korun a umožní vybudování špičkové technologické laboratoře pro přípravu a charakterizaci nitridových nanoheterostruktur. Na vzniku laboratoře se bude finančně podílet též přímo Fyzikální ústav AV ČR, který projekt podpoří přibližně čtyřmi miliony korun ze svého rozpočtu. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Experiment NOvA detekoval první neutrina

14.2.2014

Experiment NOvA úspěšně zaznamenal první interakce neutrin ze svazku produkovaného v 800 km vzdálené Fermiho národní laboratoři (Fermilab, USA). Široké mezinárodní spolupráce se též účastní pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR. Experiment se zaměřuje na studium oscilací neutrin. Tyto všudypřítomné a zároveň velmi vzácně interagující částice již řadu let přitahují pozornost fyziků pro svoji schopnost měnit svůj typ, tzv. oscilovat. V přírodě existují tři základní typy neutrin – neutrino elektronové, mionové a taonové. Přirozená schopnost neutrin během letu měnit svůj typ se dnes řadí mezi nejdůležitější otázky současné částicové fyziky.

archiv