VyhledáváníAcademia 

TVT 2014

Otevřená věda

otevrena.jpg

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Optonika 2011

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Vědy o neživé přírodě

I. Oblast věd o neživé přírodě

Obří observatoř ALMA rozšiřuje své výzkumné obzory

15.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141215-obri-observator-alma-rozsiruje-sve-vyzkumne-obzory.jpg

Pomáhají také čeští astronomové
 
Observatoř ALMA v chilské poušti Atacama je největším projektem současné pozemní pozorovací astronomie. Je založen na široké mezinárodní spolupráci. Již dva roky sleduje objekty blízkého i vzdáleného vesmíru a dostává se i do doposud neprobádané oblasti milimetrových a kratších vlnových délek. Světovou odbornou i laickou veřejnost před více jak měsícem nadchl úchvatný snímek rodící se planetární soustavy okolo 450 světelných let vzdálené mladé hvězdy HL Tau v souhvězdí Býka. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

 

Plejády a jejich široké okolí

11.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141211-plejady-a-jejich-siroke-okoli.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Hvězdokupa Plejády neboli Kuřátka je od nás vzdálena 380 světelných let a její stáří se odhaduje na 50–100 milionů let. Na obloze zaujímá přibližně plochu dvou měsíčních úplňků, skutečný průměr přesahuje dvacet světelných let. Byla známa již ve starověku, znali ji Keltové, Babyloňané i Řekové. První namířil na Plejády svůj dalekohled Galileo Galilei a své pozorování popsal ve slavném Hvězdném poslu v březnu 1610. Vy se můžete na tuto pozoruhodnou hvězdokupu podívat okem Vlastimila Musila, vítěze listopadového kola soutěže Česká astrofotografie měsíce. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

 

Cenu Františka Nušla převezme sluneční fyzik Petr Heinzel

10.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-astronomicky-ustav.jpg

Česká astronomická společnost ocenila Nušlovou cenou za rok 2014 slunečního fyzika prof. RNDr. Petra Heinzela, DrSc., z Astronomického ústavu AV ČR. Slavnostní předání ceny proběhne v sobotu 13. prosince 2014 ve 14 hodin v budově Akademie věd ČR v Praze, Národní 3. Poté bude přednesena laureátská přednáška na téma „Spektroskopie slunečních a hvězdných erupcí“. Na předání ceny i na laureátskou přednášku je vstup volný. Akce se koná ve spolupráci České astronomické společnosti a Střediska společných činností AV ČR. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Konference AXRO 2014 o rentgenové astronomii

8.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141208-konference-axro-2014-o-rentgenove-astronomii.jpg

Pod názvem AXRO 2014 se v Praze ve dnech 9.–11. prosince 2014 uskuteční mezinárodní setkání odborníků zabývajících se rentgenovou astronomii. Cílem akce, která se koná za účasti předních světových kapacit oboru, je mj. diskutovat nejnovější technologie pro budoucí rentgenové družice. Konferenci konanou pod záštitou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky zahájí ředitel Astronomického ústavu AV ČR prof. Vladimír Karas, představitelé Českého vysokého učení technického v Praze a ředitel Oddělení kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva dopravy ČR Dr. Václav Kobera. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Fyzika pro zítřek – výstava a přednáškový cyklus k 60 letům Fyzikálního ústavu AV ČR

21.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141121-fyzika-pro-zitrek-vystava-a-prednaskovy-cyklus-k-60-letum-fyzikalniho-ustavu-av-cr.jpg

Fyzikální ústav AV ČR přichystal v rámci oslav 60. výročí svého založení posterovou výstavu ve foyer hlavní budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Představí spletitou historii tohoto pracoviště, zároveň však i jeho současné vědecké sekce a náplň jejich činnosti. Expozice bude veřejnosti přístupná od 27. listopadu do 19. prosince 2014. Spolu s výstavou proběhne i šest přednášek pro nejširší veřejnost, které si připravili vynikající popularizátoři vědy. Zájemce seznámí se zajímavými tématy souvisejícími s aktuální činností ústavu.

GLORIA zpřístupňuje po internetu celosvětovou síť robotických dalekohledů

10.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141110-projekt-gloria-zpristupnuje-vsem-uzivatelum-internetu-celosvetovou-sit-robotickych-dalekohledu-01.jpg

Projekt GLORIA (GLObal Robotic telescope Intelligent Array for e-science) nabízí všem uživatelům internetu možnost využívat ke studiu noční oblohy profesionální observatoře. Ke čtyřem dalekohledům, které již několik měsíců slouží k astronomickým pozorováním v reálném čase, se nyní přidává devět dalších. Nově zapojené dalekohledy využívají centrální plánovač, jenž zájemcům o pozorování umožňuje zadat požadavek, který je zpracován zpravidla do několika dnů. Fotografie oblohy jsou pořízeny na nejvhodnějším, automaticky vybraném dalekohledu. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Sluneční skvrna 2192

6.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141106-ceska-astrofotografie-mesice-rijen-2014.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Na snímku Michala Vávry, vítěze říjnového kola soutěže Česká astrofotografie měsíce, je zobrazena skupina slunečních skvrn v aktivní oblasti 2192 z 26. října 2014. Zatím se jednalo o největší skupinu skvrn tohoto slunečního cyklu, produkující několik významných slunečních erupcí. Jak skupina rostla, začala se pomalu vymykat srovnáním, která běžně používáme. Přerostla typickou velikost naší planety Země a dosáhla velikosti největší planety Sluneční soustavy Jupitera. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Přednáška a diskuse s J.-P. Bourguignonem v Matematickém ústavu AV ČR

30.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/cech11.jpg

V rámci cyklu výročních reprezentačních přednášek, které Matematický ústav AV ČR pořádá na počest jednoho z nejvýznamnějších našich matematiků 20. století Eduarda Čecha, vystoupí prof. Jean-Pierre Bourguignon, který je jako předseda Evropské výzkumné rady (ERC) nyní v ČR na pracovní návštěvě. Přednáška na téma „Modern Geometry: from Local to Global, from Smooth to Rough, from Static to Dynamic“ se uskuteční v pátek 31. října 2014 od 9.30 hodin. Poté bude následovat panelová diskuse o ERC a účasti českých matematiků v jejích grantových soutěžích.

Spořilovské expedice

15.10.2014

Přednáškový cyklus o významných poznatcích ve vědách o Zemi

Spořilovské expedice je název nového přednáškového cyklu, který byl zahájen letos na podzim a jemuž jsou vyhrazeny čtvrtky od 16 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR na pražském Spořilově (program nejbližších přednášek zde). Smyslem této série přednášek, která by měla pokračovat i v dalších letech, je přinést širšímu publiku zájemců o vědy o Zemi informace o novém, kvalitním výzkumu v řadě oborů, které se fungováním naší planety tak či onak zaobírají: v geofyzice, geologii, astronomii, fyzice atmosféry, klimatologii… Nejbližší přednáška má název Blesky a vlny a koná se 16. října 2014 (více zde). Podrobnější informace naleznete zde.

 

Uran a jeho měsíc

10.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141010-uran-a-jeho-mesic.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Fotografování planet není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vítězná fotografie za září 2014 přináší nesmírně kvalitní pozemský snímek vzdálené planety Uran. V době jeho pořízení se planeta nacházela 2 994 miliony kilometrů  od  Země. Okolo Slunce oběhne jednou za 84 let, po obloze se tedy pohybuje jen velmi zvolna. O to rychleji se, podobně jako ostatní plynné obří planety, otáčí. Uranský den je totiž kratší než pozemský o plných sedm hodin.  Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Nová robotická observatoř otevřena v Ondřejově

8.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141008-nova-roboticka-observator-otevrena-v-ondrejove-dalekohled.jpg

Ve spolupráci firmy ProjectSoft z Hradce Králové, Astronomického ústavu Univerzity Karlovy a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky byla v úterý 7. října 2014 slavnostně otevřena robotická observatoř BlueEye600. Označení „observatoř“ (nikoli dalekohled), je záměrné, neboť komplex tvoří zrcadlový dalekohled o průměru 600 mm, ale také např. autonomní meteorologická observatoř a samozřejmě velmi důležitý řídící software. Světově unikátní vlastností tohoto nového robotického dalekohledu je možnost rychlého pohybu, a to až 90 stupňů za sekundu! 

ELI Beamlines uzavřelo smlouvu s dodavatelem unikátního laseru

7.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141007-eli-beamlines-uzavrelo-smlouvu-s-dodavatelem-unikatniho-laseru.jpg

Představitelé ELI Beamlines uzavřeli smlouvu s americko-evropským konsorciem na dodávku unikátního 10petawattového laserového systému, který bude jednou z klíčových technologií výzkumného centra ELI Beamlines, budovaného v Dolních Břežanech. Americká společnost National Energetics spolu s Livermore Laboratory dodá obří laser, litevská firma Ekspla doplní dílčí čerpací lasery a německá firma Schott připravuje nejkritičtější část systému – laserovou optiku. Dohodu podepsali představitelé ELI Beamlines, Fyzikálního ústavu AV ČR, Akademie věd ČR a dodavatelů za přítomnosti amerického velvyslance Andrew Schapira v jeho rezidenci v Praze.

Laureát Nobelovy ceny Peter Higgs navštíví Prahu

1.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141001-laureat-nobelovy-ceny-peter-higgs-navstivi-prahu.jpg

Světoznámí fyzikové vystoupí na konferenci ECNDT 2014
 
Evropská konference o nedestruktivním testování, „11.ECNDT 2014“, kterou pořádá Česká společnost pro nedestruktivní testování ve spolupráci s Evropskou federací NDT (EFNDT) a s Ústavem termomechaniky AV ČR se bude konat ve dnech 6.–10.října 2014 v pražském Kongresovém centru. Součástí programu je i speciální workshop nazvaný „Evropský den vědy“ (European Research Day) a organizovaný celosvětovou organizací ACADEMIA NDT International a výborem ICNDT. Uskuteční se dne 8. 10. 2014 ve velkém sále Kongresového centra.

archiv