VyhledáváníAcademia 

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

Rok 2014 bude ve znamení oživení a stabilizace ekonomiky EU

1.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

EEAG Report poprvé prezentován v ČR
 
Mezinárodně uznávaná zpráva o směřování evropské ekonomiky „EEAG Report“ byla poprvé představena v České republice. Německá instituce CESifo, která tuto analýzu a predikci vývoje světové, a zejména evropské ekonomiky každoročně vydává, si totiž pro rok 2014 vybrala jako partnera k představení své zprávy CERGE-EI, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Materiál poskytuje zamyšlení nad možnostmi nalézt funkční a efektivní model jak pro hlubší spolupráci mezi členskými zeměmi EU, tak pro lepší funkčnost eurozóny.

Cena Reimara Lüsta udělena archeologovi V. Salačovi

28.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140328-cena-reimara-lusta-udelena-archeologovi-v-salacovi.jpg

Za mezinárodní přínos při archeologickém výzkumu keltských a germánských populací byla v pátek 21. 3. 2014 udělena doc. PhDr. Vladimíru Salačovi, CSc., z pražského Archeologického ústavu AV ČR Cena Reimara Lüsta (Reimar Lüst-Preis für internationale Wissenschafts- und Kulturvermittlung). Cenu udělují společně nadace Alexandra von Humboldta a nadace Fritze Thyssena, a to každoročně až dvěma badatelům z celého světa ze společenských a sociálních věd za mimořádné vědecké výsledky a zásluhy o vědeckou spolupráci mezi SRN a danou zemí.

Ceny Nakladatelství Academia 2013 a Studentská soutěž

20.3.2014

Knihou roku v soutěži Ceny Nakladatelství Academia 2013 se stala publikace „Hmyzí rodiny a státy“ od Jana Žďárka. Prestižní ocenění předal autorovi při slavnostním vyhlášení ve čtvrtek 20. března 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Kniha zároveň zvítězila v kategorii „původní vědecká nebo populárně naučná práce“. Již druhým rokem byli současně s Cenami Nakladatelství Academia vybíráni též nejlepší autoři Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Kompletní výsledky obou soutěží ve všech kategoriích naleznete v tiskové zprávě.

Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939

18.3.2014

/sys/galerie-slides/140318-okupaci-nezlomeni-k-75-vyroci-15-brezna-1939/3_18_3_Okupaci_nezlomeni_Konference_v_Senatu_foto_lsd-x51x.jpg

Konference v Senátu Parlamentu ČR

Odborná konference „Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939“ se konala v úterý 18. 3. 2014 v prostorách Senátu PČR. Ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Masarykovou dělnickou akademií ji uspořádal předseda Senátu PČR Milan Štěch. Jak při zahájení uvedl, připomínat si dějiny pomáhá budovat národní identitu. V úvodu vystoupil i předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a mimo jiné zdůraznil: „Při vzpomínce na dramatické události před 75 lety a při pohledu na současnou napjatou situaci v některých evropských regionech není nadsazené tvrdit, že události  z roku 1938–1939 získávají nečekaně aktuální přesah.“

Astroplate 2014

17.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140317-v-astronomii-radi-zlata-nemoc.jpg

Jak vyřešit „zlatou nemoc“?
 
Konference Astroplate 2014 se uskuteční od 18. do 21. března 2014 v pražské Lannově vile. Sejdou se zde odborníci z mnoha oborů (astronomie, fyzika, chemie, archivnictví, fotografie…) a mnoha zemí, aby společně řešili „zlatou nemoc“ a další druhy poškození fotografických desek a negativů, na kterých jsou uchovány cenné záznamy z minulosti. Bez záchrany těchto nosičů dat už nikdy nevyužijeme vědeckou hodnotu na nich uloženou, ale ani jejich kulturní a historické dědictví. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Ekonofyzika – fyzika, která pomáhá ekonomii

12.3.2014

Ojedinělá publikace F. Slaniny z FZÚ AV ČR

Význam fyziky a metod vyvinutých při zkoumání fyzikálních problémů již delší dobu není omezen pouze na procesy neživé přírody. Metody kvantové teorie a statistické mechaniky makroskopických soustav stále více nacházejí uplatnění v biologii, ekonomii, informatice nebo sociologii. Fyzika se tak stává jednou z hlavních komponent řady dnes intenzivně rozvíjených interdisciplinárních oborů. Ekonofyzika, využívající hlavně metody statistické fyziky a teorie kritických jevů v modelování a pochopení ekonomických dějů, je jedním z nich. Nyní vyšla skvělá publikace o této dynamicky se rozvíjející problematice.

Výstava „Václav Hájek z Libočan. Život a dílo“ v edici Literatura ke stažení

29.1.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140129-vystava-vaclav-hajek-z-libocan-zivot-a-dilo-v-edici-literatura-ke-stazeni.jpg

V rámci ediční řady Literatura ke stažení přináší Ústav pro českou literaturu (ÚČL) Akademie věd ČR nové materiály – výstavu Václav Hájek z Libočan. Život a dílo. Koncem loňského roku, tedy 460 let od smrti proslulého českého kronikáře Václava Hájka z Libočan, vyšla v nakladatelství Academia první moderní edice jeho Kroniky české. Editorem kroniky byl pracovník ÚČL AV ČR Jan Linka. Při této příležitosti vznikla i zmíněná výstava, tvořená 15 panely představujícími především autorův život a osudy jeho nejznámějšího díla Kroniky české. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Prof. Ashenfelter oceněn čestným doktorátem Univerzity Karlovy

16.1.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140116-cestny-doktorat-prof-ashenfelter.jpg

Významný světový ekonom a dlouholetý podporovatel CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, prof. Orley Ashenfelter byl ve středu 15. ledna 2014 oceněn ve Velké aule Karolina vědeckou hodností doktor honoris causa filozofických věd Univerzity Karlovy. Slavnostní ceremonie se vedle mnoha dalších významných hostů zúčastnil i předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Profesor Ashenfelter byl mimo jiné v roce 2007 vyznamenán v AV ČR čestnou oborovou medailí Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách.

Ocenění badatelů Slovanského ústavu AV ČR

14.11.2013

/sys/galerie-obrazky/news-2013/131114-oceneni-badatelu-slovanskeho-ustavu-akademie-ved-cr.jpg

Prestižní ocenění z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše obdrželi ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v prostorách pražského kláštera sv. Anežky České dva významní vědečtí pracovníci Slovanského ústavu (SLÚ) Akademie věd ČR. Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách získala PhDr. Emilie Bláhová, CSc., pamětní medaili Jana Patočky pak převzal prom. fil. Václav Konzal. Vyznamenání obou badatelů je odměnou za jejich celoživotní přínos vědeckému poznání staroslověnského jazyka a zpřístupňování cyrilometodějského písemného odkazu.

Nové vydání Kroniky české Václava Hájka z Libočan

5.11.2013

/sys/galerie-obrazky/news-2013/131105-nove-vydani-kroniky-ceske-vaclava-hajka-z-libocan.jpg

První moderní edice Kroniky české vychází v nakladatelství Academia 460 let po smrti jejího autora – proslulého českého kronikáře Václava Hájka z Libočan. Kniha bude slavnostně představena veřejnosti ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 20 h v prostorách barokního refektáře Kláštera dominikánů Praha (Jilská 7a). V rámci literárního večera, jehož hosty a diskutujícími budou editor kroniky Jan Linka z Ústavu pro českou literaturu (ÚČL) AV ČR, historik Petr Čornej a historik knižní kultury Petr Voit, zazní zdramatizované pasáže knihy v podání studentů DAMU a hudební vstupy souboru Ritornello.

Prof. Erazim Kohák obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka

1.11.2013

/sys/galerie-obrazky/news-2013/131101-prof-erazim-kohak-obdrzel-rad-tomase-garrigua-masaryka.jpg

Při příležitosti státního svátku propůjčil 28. října 2013 prezident republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva prof. Erazimu Kohákovi z Filosofického ústavu AV ČR. Jde o další z řady ocenění, jichž se prof. Kohákovi dostalo v posledních letech: v roce 2009 byl vyznamenán Čestnou medailí Akademie věd ČR De scientia et humanitate optime meritis, v roce 2010 obdržel za knihu Hearth and Horizont: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; v letošním roce se stal laureátem Ceny předsedy Akademie věd ČR za popularizaci výzkumu a získal též čestnou plaketu předsedy vlády za celoživotní dílo a přínos pro společnost.

Prof. Rostislav Švácha obdržel Cenu Ministerstva kultury

25.10.2013

/sys/galerie-obrazky/news-2013/131030-prof-rostislav-svacha-obdrzel-cenu-ministerstva-kultury.jpg

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury získal letos prof. Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Oceněn byl „za jedinečný přínos k poznání a popularizaci moderní a současné architektury a za intenzivní obranu kulturního dědictví“. Slavnostní předání se uskutečnilo 24. října 2013 v Národním divadle v Praze. Prof. Rostislav Švácha je historik a teoretik umění a architektury a vysokoškolský pedagog. Zabývá se především architekturou 17. až 21. století, dějinami umění a dějinami památkové péče.

Státní cenu za literaturu získal Petr Hruška

25.10.2013

/sys/galerie-obrazky/news-2013/131025-statni-cenu-za-literaturu-ziskal-petr-hruska.jpg

Státní cenu za literaturu pro rok 2013 převzal ve čtvrtek 24. října v Národním divadle v Praze básník, literární historik a pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Petr Hruška. Významné literární ocenění mu bylo uděleno za básnickou sbírku Darmata (2012). Autor v tomto díle využil svůj osobitý, věcný a strohý styl, a to jak v mimořádně naléhavých a umělecky působivých výpovědích intimních a rodinných, tak v básních, které lze číst jako výraz zděšení nad směrem, jímž se ubírá soudobá kultura a společnost. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

archiv