VyhledáváníAcademia 

TVT 2014

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < prosinec > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

Prezentace knihy 25 let poté

10.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141210-prezentace-knihy-25-let-pote-logo.jpg

Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v jedné publikaci
 
Čtyři čeští státníci, čtyři jedinečné pohledy na české moderní dějiny a politiku. Při příležitosti čtvrtstoletí od sametové revoluce vydává nakladatelství Filosofia knihu rozhovorů Jana Rovenského s Václavem Klausem, Petrem Pithartem, Pavlem Rychetským a Milošem Zemanem s názvem 25 let poté. Prezentace knihy se koná 18. prosince 2014 od 15.00 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 206. Účast přislíbili Václav Klaus, Petr Pithart a Pavel Rychetský. Moderuje Jan Rovenský.

Nový příspěvek do katalogu díla Leoše Janáčka

2.12.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141202-novy-prispevek-do-katalogu-dila-leose-janacka.jpg

Nově zjištěná klavírní kompozice Leoše Janáčka zazní ve světové premiéře ve středu 3. prosince 2014 na koncertě konaném v Mahenově divadle v Brně. O skladbě poprvé referovala muzikoložka Jarmila Procházková v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR 22. října 2014 na semináři s názvem Klavírní výtahy, úpravy, verze a jejich význam v kontextu skladatelova díla. Jednalo se o pracovní setkání muzikologů, které inicioval dvořákovský tým.

Otevři zahradu rajskou

7.11.2014

Benediktini v srdci Evropy 800–1300 

Zcela unikátní výstavu raně středověkého umění uspořádala ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie (NG) v Praze. Na tomto rozsáhlém projektu, který veřejnosti představuje na dvě stě padesát exponátů svezených z celého Česka a ze šesti dalších zemí, NG spolupracovala s Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze za podpory Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Národního muzea a Správy Pražského hradu. Dosud nikdy se u nás nepodařilo shromáždit vybraná díla dané epochy v takovémto počtu a především v takovéto kvalitě. Návštěvníci si je mohou prohlédnout do 15. března 2015.

Pamětní deska slavisty Matiji Murka v Praze

6.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141106-pametni-deska-slavisty-matija-murka-v-praze.jpg

„Matija Murko byl nepochybně jedním z posledních univerzálních slavistů, který chápal slovanskou filologii jako soubor literatur, jazyků a kulturní historie a ve všech těchto oblastech měl rozsáhlé znalosti. Je až s podivem, nakolik splňuje kritéria současného evropského špičkového humanitního vědce, včetně vysokého počtu ohlasů, citací a interdisciplinarity,“ uvedl při slavnostním odhalení pamětní desky této významné osobnosti slavistiky předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Ceremoniálu, jenž se odehrál ve čtvrtek 6. 11. 2014 u budovy Slovanského ústavu AV ČR v Praze, se zúčastnil také slovinský místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karl Erjavec.

Státní cenu za překlad dostane Jiří Pechar

23.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141023-statni-cenu-za-preklad-dostane-jiri-pechar.jpg

Státní cenu za překladatelské dílo pro rok 2014 obdrží za celoživotní dílo doc. PhDr. Jiří Pechar, vědecký pracovník Oddělení pro současnou kontinentální filosofii Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Slavnostní udílení Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se koná ve čtvrtek 23. října 2014 od 20 hodin ve Veletržním paláci v Praze. Přímý přenos vysílá Česká televize na programu ČTart. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Cenu Josefa Jungmanna získal překladatel Robert Svoboda

3.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141003-cenu-josefa-jungmanna-ziskal-prekladatel-robert-svoboda.jpg

Úspěch Nakladatelství Academia
 
Prestižní Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku obdržel ve čtvrtek 2. října 2014 v pražském Goethe-Institutu Robert Svoboda. V této soutěži, kterou každoročně pořádá Obec překladatelů, uspěl se svým literárním překladem knihy Harmonia caelestis od maďarského spisovatele Pétera Esterházyho. Knihu vydalo Nakladatelství Academia, letos vyšlo její pokračování nazvané Opravené vydání. Za překlad tohoto monumentálního díla koncipovaného jako rodinná kronika rodu Esterházyů získal již Robert Svoboda letos na jaře ocenění v soutěži Magnesia Litera. Podrobnější informace a video naleznete zde.

1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

18.9.2014

Mezinárodní vědecká konference

V letošním roce si připomínáme již pětadvacáté výročí od událostí roku 1989. Vlna revolucí ve střední a východní Evropě definitivně ukončila éru tzv. reálného socialismu a stala se jedním ze symbolických mezníků nejnovějších dějin. Zatímco průběh těchto změn na podzim a v zimě 1989 je dnes již detailně zmapován, podstatně menší pozornost věnovali badatelé rozličným reflexím a interpretacím této revoluce. Snaha porozumět vývoji ve střední a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let přitom zaměstnávala řadu intelektuálů, společenských vědců a také expertů pohybujících se na pomezí akademického výzkumu a politiky. Podobně důležité byly debaty o roku 1989 pro bezprostřední aktéry revoluce, zejména z prostředí opozice a disentu. Interpretovat smysl tehdejších událostí, zařadit je do širšího geografického a historického kontextu, ale také snaha ovlivnit budování nového řádu či nabídnout alternativní politické koncepty a strategie – tyto a další faktory hrály významnou úlohu při snaze promýšlet revoluci roku 1989.

 

Světová premiéra původního znění Dvořákovy opery Alfred

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-svetova-premiera-puvodniho-zneni-dvorakovy-opery-alfred.jpg

Kulturní událost mimořádného významu nabídne 17. září 2014 festival Dvořákova Praha – ve světové premiéře zazní v pražském Rudolfinu první opera Antonína Dvořáka Alfred. Přestože Dvořák patří v celosvětovém měřítku k nejhranějším skladatelům, mnohá jeho díla zaznívají zřídka a některá dokonce vůbec. V případě opery Alfred nestačilo učinit „pouhé“ dramaturgické rozhodnutí. Už jen proto, že nebyly k dispozici provozovací materiály pro hudebníky. Na ambiciózním projektu participují umělci, producenti i vědci: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR se na něm podílel odbornou přípravou notových materiálů. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Vyšel komplet The Prehistory of Bohemia

1.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140901-vysel-komplet-the-prehistory-of-bohemia.jpg

Anglický překlad dosud nejrozsáhlejšího kompendia českého pravěku – Archeologie pravěkých Čech (The Prehistory of Bohemia) – nyní vydal pražský Archeologický ústav AV ČR. Monumentální dílo shrnuje v sedmi svazcích současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat. Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní díl seznamuje s  teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím.

Státních úředníků nepřibylo a klesaly jim platy

25.6.2014

Pro český stát pracuje zhruba 66 tisíc zaměstnanců, které lze popsat jako státní úředníky. Nejspíše právě na ně se bude vztahovat vznikající zákon o úřednících. Autoři nové studie think tanku IDEA, která vznikla ve spolupráci Zaostřeno, o.p.s., proto zjišťovali, kde a za jaké platy tito úředníci pracují a jak se měnily jejich počty a platové ohodnocení v posledních letech. Platy státních úředníků v letech 2008–2012 klesaly, a to nejen absolutně, ale i ve srovnání s průměrnou mzdou v České republice. To může znamenat, že práce úředníka v posledních letech ztratila na finanční atraktivitě. Úroveň platů v některých částech státní správy je ale vyšší, než by odpovídalo platovým tabulkám.

Současná blízkovýchodní protestní hnutí

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140602-soucasna-blizkovychodni-protestni-hnuti.jpg

Mezinárodní konference v AV ČR
 
Mezinárodní konferenci s názvem „The Protest Movements in the Contemporary Middle East“ (Současná blízkovýchodní protestní hnutí) uspořádal ve dnech 29.–30. května 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze Orientální ústav AV ČR. Spoluorganizátorem akce bylo Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze s podporou Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO, Lyon) a Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO). Konferenci zahájil profesor Henry Laurens z College de France.

Prof. Noam Chomsky vystoupil v Akademii věd ČR

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140527-vystoupeni-noama-chomskeho-v-akademii-ved-cr.01.jpg

Jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti profesor Avram Noam Chomsky z Massachusetts Institute of Technology vystoupil v pondělí 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR s přednáškou „What Can We Understand?“. Při této příležitosti převezal z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“. V dalších dnech se prof. Chomsky zúčastní jazykovědné konference pořádané Filosofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a veřejné debaty o aktuálních společenských trendech v olomouckém kině Metropol.

Konkurenceschopnost ČR mírně vzrostla, je nejlepší ze zemí Visegrádu

22.5.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

Švýcarský institut IMD zveřejnil ve čtvrtek 22. 5. 2014 již 26. žebříček, ve kterém porovnává konkurenceschopnost šedesáti ekonomik světa. Česká republika obsadila 33. místo a stala se tak nejkonkurenceschopnější zemí z visegrádské čtyřky, v porovnání s předchozím rokem si mírně polepšila. Přispěly k tomu zejména pozitivní výsledky v oblasti zahraničního obchodu, cenové stability a nepřímo i počínající oživení a optimistický výhled pro ekonomický růst. Spolupracujícím odborným partnerem IMD za Českou republiku je think-tank IDEA při CERGE-EI. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

archiv