VyhledáváníAcademia 

TVT 2014

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

Cenu Josefa Jungmanna získal překladatel Robert Svoboda

3.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141003-cenu-josefa-jungmanna-ziskal-prekladatel-robert-svoboda.jpg

Úspěch Nakladatelství Academia
 
Prestižní Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku obdržel ve čtvrtek 2. října 2014 v pražském Goethe-Institutu Robert Svoboda. V této soutěži, kterou každoročně pořádá Obec překladatelů, uspěl se svým literárním překladem knihy Harmonia caelestis od maďarského spisovatele Pétera Esterházyho. Knihu vydalo Nakladatelství Academia, letos vyšlo její pokračování nazvané Opravené vydání. Za překlad tohoto monumentálního díla koncipovaného jako rodinná kronika rodu Esterházyů získal již Robert Svoboda letos na jaře ocenění v soutěži Magnesia Litera. Podrobnější informace a video naleznete zde.

1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

18.9.2014

Mezinárodní vědecká konference

V letošním roce si připomínáme již pětadvacáté výročí od událostí roku 1989. Vlna revolucí ve střední a východní Evropě definitivně ukončila éru tzv. reálného socialismu a stala se jedním ze symbolických mezníků nejnovějších dějin. Zatímco průběh těchto změn na podzim a v zimě 1989 je dnes již detailně zmapován, podstatně menší pozornost věnovali badatelé rozličným reflexím a interpretacím této revoluce. Snaha porozumět vývoji ve střední a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let přitom zaměstnávala řadu intelektuálů, společenských vědců a také expertů pohybujících se na pomezí akademického výzkumu a politiky. Podobně důležité byly debaty o roku 1989 pro bezprostřední aktéry revoluce, zejména z prostředí opozice a disentu. Interpretovat smysl tehdejších událostí, zařadit je do širšího geografického a historického kontextu, ale také snaha ovlivnit budování nového řádu či nabídnout alternativní politické koncepty a strategie – tyto a další faktory hrály významnou úlohu při snaze promýšlet revoluci roku 1989.

 

Světová premiéra původního znění Dvořákovy opery Alfred

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-svetova-premiera-puvodniho-zneni-dvorakovy-opery-alfred.jpg

Kulturní událost mimořádného významu nabídne 17. září 2014 festival Dvořákova Praha – ve světové premiéře zazní v pražském Rudolfinu první opera Antonína Dvořáka Alfred. Přestože Dvořák patří v celosvětovém měřítku k nejhranějším skladatelům, mnohá jeho díla zaznívají zřídka a některá dokonce vůbec. V případě opery Alfred nestačilo učinit „pouhé“ dramaturgické rozhodnutí. Už jen proto, že nebyly k dispozici provozovací materiály pro hudebníky. Na ambiciózním projektu participují umělci, producenti i vědci: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR se na něm podílel odbornou přípravou notových materiálů. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Vyšel komplet The Prehistory of Bohemia

1.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140901-vysel-komplet-the-prehistory-of-bohemia.jpg

Anglický překlad dosud nejrozsáhlejšího kompendia českého pravěku – Archeologie pravěkých Čech (The Prehistory of Bohemia) – nyní vydal pražský Archeologický ústav AV ČR. Monumentální dílo shrnuje v sedmi svazcích současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat. Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní díl seznamuje s  teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím.

Státních úředníků nepřibylo a klesaly jim platy

25.6.2014

Pro český stát pracuje zhruba 66 tisíc zaměstnanců, které lze popsat jako státní úředníky. Nejspíše právě na ně se bude vztahovat vznikající zákon o úřednících. Autoři nové studie think tanku IDEA, která vznikla ve spolupráci Zaostřeno, o.p.s., proto zjišťovali, kde a za jaké platy tito úředníci pracují a jak se měnily jejich počty a platové ohodnocení v posledních letech. Platy státních úředníků v letech 2008–2012 klesaly, a to nejen absolutně, ale i ve srovnání s průměrnou mzdou v České republice. To může znamenat, že práce úředníka v posledních letech ztratila na finanční atraktivitě. Úroveň platů v některých částech státní správy je ale vyšší, než by odpovídalo platovým tabulkám.

Současná blízkovýchodní protestní hnutí

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140602-soucasna-blizkovychodni-protestni-hnuti.jpg

Mezinárodní konference v AV ČR
 
Mezinárodní konferenci s názvem „The Protest Movements in the Contemporary Middle East“ (Současná blízkovýchodní protestní hnutí) uspořádal ve dnech 29.–30. května 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze Orientální ústav AV ČR. Spoluorganizátorem akce bylo Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze s podporou Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO, Lyon) a Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO). Konferenci zahájil profesor Henry Laurens z College de France.

Prof. Noam Chomsky vystoupil v Akademii věd ČR

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140527-vystoupeni-noama-chomskeho-v-akademii-ved-cr.01.jpg

Jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti profesor Avram Noam Chomsky z Massachusetts Institute of Technology vystoupil v pondělí 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR s přednáškou „What Can We Understand?“. Při této příležitosti převezal z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“. V dalších dnech se prof. Chomsky zúčastní jazykovědné konference pořádané Filosofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a veřejné debaty o aktuálních společenských trendech v olomouckém kině Metropol.

Konkurenceschopnost ČR mírně vzrostla, je nejlepší ze zemí Visegrádu

22.5.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

Švýcarský institut IMD zveřejnil ve čtvrtek 22. 5. 2014 již 26. žebříček, ve kterém porovnává konkurenceschopnost šedesáti ekonomik světa. Česká republika obsadila 33. místo a stala se tak nejkonkurenceschopnější zemí z visegrádské čtyřky, v porovnání s předchozím rokem si mírně polepšila. Přispěly k tomu zejména pozitivní výsledky v oblasti zahraničního obchodu, cenové stability a nepřímo i počínající oživení a optimistický výhled pro ekonomický růst. Spolupracujícím odborným partnerem IMD za Českou republiku je think-tank IDEA při CERGE-EI. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Nakladatelství Academia vydává unikátní Akademický atlas českých dějin

5.5.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140505-nakladatelstvi-academia-vydava-unikatni-akademicky-atlas-ceskych-dejin.jpg

Rozsáhlé vědecké atlasové dílo, které formou přehledných map i dílčích sond zachycuje české a československé dějiny, představuje novinka z produkce Nakladatelství Academia – Akademický atlas českých dějin (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.). Publikace tohoto typu vychází po téměř půl století jako součást výzkumného programu Historického ústavu Akademie věd ČR. V atlasu se prolínají tři hlavní témata – člověk, prostor a čas. Dílo navázalo na studium historické geografie, začleněné do struktury ústavu již v polovině 20. století v návaznosti na stejný výzkum před druhou světovou válkou.

Rok 2014 bude ve znamení oživení a stabilizace ekonomiky EU

1.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

EEAG Report poprvé prezentován v ČR
 
Mezinárodně uznávaná zpráva o směřování evropské ekonomiky „EEAG Report“ byla poprvé představena v České republice. Německá instituce CESifo, která tuto analýzu a predikci vývoje světové, a zejména evropské ekonomiky každoročně vydává, si totiž pro rok 2014 vybrala jako partnera k představení své zprávy CERGE-EI, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Materiál poskytuje zamyšlení nad možnostmi nalézt funkční a efektivní model jak pro hlubší spolupráci mezi členskými zeměmi EU, tak pro lepší funkčnost eurozóny.

Cena Reimara Lüsta udělena archeologovi V. Salačovi

28.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140328-cena-reimara-lusta-udelena-archeologovi-v-salacovi.jpg

Za mezinárodní přínos při archeologickém výzkumu keltských a germánských populací byla v pátek 21. 3. 2014 udělena doc. PhDr. Vladimíru Salačovi, CSc., z pražského Archeologického ústavu AV ČR Cena Reimara Lüsta (Reimar Lüst-Preis für internationale Wissenschafts- und Kulturvermittlung). Cenu udělují společně nadace Alexandra von Humboldta a nadace Fritze Thyssena, a to každoročně až dvěma badatelům z celého světa ze společenských a sociálních věd za mimořádné vědecké výsledky a zásluhy o vědeckou spolupráci mezi SRN a danou zemí.

Ceny Nakladatelství Academia 2013 a Studentská soutěž

20.3.2014

Knihou roku v soutěži Ceny Nakladatelství Academia 2013 se stala publikace „Hmyzí rodiny a státy“ od Jana Žďárka. Prestižní ocenění předal autorovi při slavnostním vyhlášení ve čtvrtek 20. března 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Kniha zároveň zvítězila v kategorii „původní vědecká nebo populárně naučná práce“. Již druhým rokem byli současně s Cenami Nakladatelství Academia vybíráni též nejlepší autoři Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Kompletní výsledky obou soutěží ve všech kategoriích naleznete v tiskové zprávě.

Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939

18.3.2014

/sys/galerie-slides/140318-okupaci-nezlomeni-k-75-vyroci-15-brezna-1939/3_18_3_Okupaci_nezlomeni_Konference_v_Senatu_foto_lsd-x51x.jpg

Konference v Senátu Parlamentu ČR

Odborná konference „Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939“ se konala v úterý 18. 3. 2014 v prostorách Senátu PČR. Ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Masarykovou dělnickou akademií ji uspořádal předseda Senátu PČR Milan Štěch. Jak při zahájení uvedl, připomínat si dějiny pomáhá budovat národní identitu. V úvodu vystoupil i předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a mimo jiné zdůraznil: „Při vzpomínce na dramatické události před 75 lety a při pohledu na současnou napjatou situaci v některých evropských regionech není nadsazené tvrdit, že události  z roku 1938–1939 získávají nečekaně aktuální přesah.“

archiv