VyhledáváníAcademia 

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2015 >  < září > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

Odešel významný český sémiotik prof. Ladislav Tondl

11.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150811-tondl.jpg

V pátek 7. srpna 2015 ztratil Filosofický ústav AV ČR jednoho ze svých klíčových pracovníků. Prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc., patřil k zakladatelským osobnostem české sémiotiky, teorie komunikace, teorie vědy a techniky a k iniciátorům analytické linie v českém filosofickém myšlení. Přes dlouhá období politické perzekuce v padesátých letech a v období normalizace podstatně ovlivnil české intelektuální prostředí a jeho práce dosáhly vysokého uznání na mezinárodní scéně. V roce 1993 založil v rámci obnoveného Filosofického ústavu AV ČR Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti a řadu let stál v jeho čele. Kromě akademických a univerzitních ocenění převzal v roce 2004 z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy o český stát v oblasti vědy.

Regionální spolupráce mezi Akademií věd a Kraji – výstava ruského umění z českých veřejných sbírek

21.7.2015

/abicko/sys/galerie-obrazky3/ruske_umeni_06.jpg

V jízdárně zámku Hluboká nad Vltavou se 27. června 2015 uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy ruského umění 19. a první poloviny 20. století, kterou pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v ČR Sergeje Kiseljova, a ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze Leonida Hamzy připravila Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Náchodě a Slovanským ústavem AV ČR. Koncepce výstavy vznikla na základě regionální spolupráce mezi AV ČR a Královéhradeckým krajem v letošním a loňském roce.

Celosvětové setkání odborníků na českou literaturu

25.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150625-kongres-literarni.jpg

Více než 160 bohemistů z prestižních světových univerzit se ve dnech 29. 6. – 4. 7. sejde na pátém kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Jednání na půdě Akademie věd ČR se zúčastní výrazné osobnosti současné literární vědy a historie z České republiky, Jižní Koreje, Japonska, Turecka, Gruzie, Kanady, USA, Velké Británie (Oxford), Francie (Sorbona) a dvaceti dalších zemí. Kongres nazvaný Válka a konflikt v české literatuře pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími akademickými a univerzitními pracovišti z České a Slovenské republiky. Nad akcí převzali záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, ministr kultury Daniel Herman, předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a radní hlavního města Prahy Jan Wolf.

Humanitní vědy pomohou řešit celospolečenské problémy

12.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150612-humanitni-vedy-pomohou-resit-celospolecenske-problemy-01.jpg

Humanitní a společenské vědy jsou klíčové pro řešení aktuálních celospolečenských problémů. Kvalifikované analýzy a vědecké výstupy pomohou lépe se připravit například na dopady současného demografického vývoje, migrace nebo změn klimatu. Na diskuzi v Historickém ústavu Akademie věd ČR 11. 6. 2015 se na tom shodl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a další zástupci akademické obce.
Vytyčením hlavních problémů a zacílením kapacit a financí do řešení těchto problémů se bude zabývat Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vicepremiér Bělobrádek předsedá.

Evropský festival filosofie 2015

10.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150610-evropsky-festival-filosofie-2015-01.jpg

Ve dnech 4.-10. června 2015 proběhl 9. ročník Evropského festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí, který se konal ve spolupráci města Velké Meziříčí a Kraje Vysočina s Filosofickým ústavem AV ČR a Masarykovou univerzitou v Brně. Celotýdenní akce, kterou v loňském roce navštívilo bezmála 2800 návštěvníků, měla letos téma „konflikt a soulad“. Program přednášek a diskusí, přístupných široké veřejnosti, byl rozdělen do několika tematických bloků: „většiny a menšiny“, „střet civilizací“, „civilizace a příroda“, „fakta a zkušenost“ a „konce světa“. Tak jako v předchozích ročnících doplňovaly přednášky i letos výstavy, koncerty, divadelní představení a filmové projekce.

Čeština bestsellerem

21.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150521-akademickaprirucka.jpg

Akademická příručka českého jazyka dvojnásobně oceněna na veletrhu Svět knihy
 

Hned dvě ocenění za svou publikaci obdržel na veletrhu Svět knihy 2015 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Akademická příručka českého jazyka se umístila na prvním místě v kategorii odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé v soutěži Český bestseller. Druhé místo získala v kategorii Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku 2015 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů. Kniha je dílem kolektivu autorů pod vedením Markéty Pravdové, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český a vedoucí oddělení jazykové kultury. Publikaci určenou zájemcům o češtinu z řad široké veřejnosti i profesionálních uživatelů vydalo v roce 2014 nakladatelství Academia.

Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd

20.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150520-gacr.jpg

Ve středu 20. 5. se na půdě Akademie věd ČR uskutečnil seminář pořádaný Grantovou agenturou České republiky s názvem Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd. Na semináři vystoupili mj. doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., z CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR) a prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., z Historického ústavu AV ČR. Seminář zahájili předseda GA ČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., a místopředseda AV ČR PhDr. Pavel Baran, CSc., který zdůraznil, že „GA ČR je pro humanitní a sociální vědy klíčovým a v některých případech jediným poskytovatelem účelových prostředků.“ Kriticky se vyjádřil o tzv. kafemlýnku, který podle něj zcela deformoval práci a motivaci v sociálních a humanitních oborech.

Na prahu svobody. Vítězství 1945

19.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150519-na-prahu-svobody-vitezstvi-1945.jpg

Senát Parlamentu ČR uspořádal 19. května ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Masarykovou demokratickou akademií a Friedrich-Ebert-Stiftung stejnojmennou mezinárodní konferenci, která je další z připomínkových akcí k 70. výročí konce druhé světové války v květnu 1945. V zahajovací části vystoupili vedle předsedy Senátu Milana Štěcha, předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, ředitelka Historického ústavu AV ČR Eva Semotanová a místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, který mj. vyzdvihl nezpochybnitelnou hodnotu autentických zážitků lidí, jež události sami prožívali, upozornil na důležitost jejich uchování a šíření a zdůraznil osobní i společenskou odpovědnost za vývoj dobových událostí. Po úvodních projevech udělil Milan Štěch účastníkům protinacistického a protifašistického odboje Stříbrné pamětní medaile Senátu.

Pocta Dobroslavu Orlovi

23.4.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150423-dobroslav.jpg

Ke 145. výročí narození Dobroslava Orla (15. prosince 1870 – 18. února 1942), kněze, hymnologa a významné osobnosti české a slovenské hudební vědy, připravil Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR společně s Městem Ronov nad Doubravou na dny 23.–25. dubna 2015 třídenní akci, která by chtěla připomenout vědecký a umělecký odkaz tohoto ronovského rodáka (program třídenní akce zde). Hlavním bodem programu je mezinárodní muzikologická konference, připomínající a osvětlující Orlův význam pro obor hudební věda a pro vznik a fungování různých institucí v českých zemích i na Slovensku (program konference zde). Konference se uskuteční v blízké obci Třemošnice i v samotném Ronově n. Doubravou, kam jsou umístěny další doprovodné akce. V Galerii Antonína Chittussiho je v sobotu 25. dubna 2015 v 10.30 naplánována vernisáž výstavy o Dobroslavu Orlovi, na které promluví autorka scénáře Jana Vozková, pracovnice Kabinetu hudební historie. Během třídenní akce se také uskuteční dvě umělecké produkce: koncert souboru Motus Harmonicus (umělecký vedoucí Jakub Michl) se bude konat v pátek 24. dubna 2015 v 18 hodin v kostele sv. Vavřince a jeho program je zasvěcen hudbě františkánů, tedy tématu, kterému se věnoval i Orel (program zde). Podobně je motivován i druhý koncert, na kterém vystoupí soubor Čeští madrigalisté (diriguje Veronika Hádková) a který se bude konat v sobotu 25. dubna 2015 v 15 hodin v kostele sv. Vavřince; průvodním slovem jej doprovodí Veronika Mráčková (program zde).

Seminář o důsledcích druhé světové války pro Československo

16.4.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150416-hamacek-drahos.jpg

Ve čtvrtek 16. dubna se v prostorách Poslanecké sněmovny PČR uskutečnil seminář „Konec II. světové války a dopady na českou společnost“. Akce pod záštitou předsedy PS PČR Jana Hamáčka a předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše se konala v rámci cyklu seminářů „Vědecké poznatky – základy pro lepší, konkurenceschopnou společnost“, organizovaných na základě memoranda o vzájemné spolupráci obou zmíněných institucí z r. 2012. Že je téma semináře stále živé, připomněl prof. Jiří Drahoš: „Vzhledem k novým napětím v mezinárodních vztazích získává toto téma přesah zasahující i do politické sféry.“ V podobném duchu se vyjádřil i předseda PS PČR Jan Hamáček: „Sedmdesáté výročí konce druhé světové války přichází v době, kdy evropský i světový systém stojí na nepevných základech a porušování mezinárodního práva je spíše pravidlem než výjimkou.“

V on-line diskusi světových ekonomů v New Yorku se bude diskutovat i o vhodnosti Eura pro ČR

15.4.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150415-online-svejnar.jpg

O půlnoci ze středy na čtvrtek 15.–16. dubna těsně po půlnoci v době 00.00–01.30 hod. SELČ (18.00–19.30 hod. newyorského času) bude možno na internetu sledovat on-line panelovou diskusi na téma „Evropa: Současná situace a cesta vpřed“, která se uskuteční v Centru globální hospodářské politiky na Columbia University (CGEG). Panelové diskuse se kromě Jana Švejnara z IDEA při CERGE-EI (společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR) v Praze jako hlavní vystupující zúčastní ministr financí Spolkové republiky Německo Wolfgang Schäuble, držitelé Nobelovy ceny za ekonomii Joseph E. Stiglitz a Edmund S. Phelps a dále profesor ekonomie z Columbia University Alessandra Casella.

Světové akademické ocenění pro Jana Švejnara

14.4.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150414-svejnar.jpg

Český ekonom Jan Švejnar, spoluzakladatel CERGE-EI, společného akademického pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky (NHÚ AV ČR), a ředitel think tanku IDEA při NHÚ AV ČR získal Cenu IZA. Jde o vysoké akademické ocenění za vědeckou práci věnovanou tématům ekonomie práce, ekonomického rozvoje a přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. Cenu IZA uděluje Institut pro studium práce (Institute for the Study of Labor, IZA), sídlící v německém Bonnu, a je nejvýznamnějším vědeckým oceněním na světě udělovaným na poli ekonomie práce. Mezi dosavadní laureáty Ceny IZA patří světoznámí akademičtí ekonomové včetně nositelů „Nobelovy ceny za ekonomii“ Dale Mortensena a Christophera Pissaridese.

Velká Morava v Praze

9.4.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150409-vystava-velka-morava.jpg

Archeologický ústav AV ČR a Moravské zemské muzeum ve spolupráci se Správou Pražského hradu uspořádaly a zvou na výstavu Velká Morava a počátky křesťanství. Mezinárodní putovní výstava, která byla již k vidění v Brně, představí nejvýznamnější archeologické nálezy z období Velké Moravy, státního útvaru, který v 9. století existoval na území dnešní střední Evropy a hrál zde významnou úlohu. „Mnohé představované předměty ze starších i nových archeologických výzkumů jsou národními kulturními památkami a řada z nich nebyla dosud nikdy vystavována,“ shodují se oba hlavní autoři výstavy – doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Brně, a doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., z Moravského zemského muzea. Výstava bude otevřena denně od 10 do 18 hod. v Císařské konírně Pražského hradu od 17. 4. do 28. 6. 2015.

archiv