VyhledáváníAcademia 

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2015 >  < listopad > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

Významné ocenění pro historičku Kláru Benešovskou z Ústavu dějin umění AV ČR

23.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151123-E1A6387_EV.jpeg

Historička umění PhDr. Klára Benešovská, CSc., vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR, byla ve středu 18. listopadu 2015 v Praze na půdě Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v České republice, Estonsku a Ukrajině jmenována Rytířem Řádu za zásluhy Lucemburského velkovévodství (Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg). Rytířský řád propůjčený Jindřichem, velkovévodou lucemburským a vévodou nassavským, převzala česká historička umění z rukou Její Excelence Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství.

Ohromné množství zájemců o stáže Otevřené vědy, tentokrát i v humanitních oborech

13.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151113_01.jpg

Projekt Otevřená věda působí na poli vzdělávání a popularizace vědy již deset let. Pod heslem „věda do škol“ vzdělává pedagogy, a především studenty se zájmem o výzkum. Pro ně Otevřená věda organizuje stáže na výzkumných pracovištích, do kterých se studenti zapojují už na střední škole. Na podzim 2015 se otevřelo přihlašování do nového běhu stáží, které budou spuštěny od 1. ledna 2016.  Koncept stáží, jenž po léta velmi úspěšně funguje, letos doplňuje několik novinek. Kromě tradičních přírodovědných a technických oborů se nyní lze přihlásit i na stáže se zaměřením na obory třetí vědní oblasti, například filozofie, právo, historie, dějiny umění nebo psychologie.

Česká dramatika současnosti se dočkala vědecké monografie

11.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151110-kniha-lj.jpg

V úterý 10. listopadu byla veřejnosti představena kniha Lenky Jungmannové z Ústavu pro českou literaturu AV ČR Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989). Jde o první českou vědeckou práci věnující se fenoménu tzv. nové dramatiky. Monografie ukazuje polistopadovou novou vlnu původní české dramatiky jakožto jedinečný fenomén – zkoumá ji na pozadí celoevropského hnutí, všímá si jejích zdrojů a uměleckých vlivů, sleduje její prezentaci v médiích, referuje o událostech, které tvorbu či uvádění těchto her provázely, i o aktivitách, které sloužily k jejich propagaci.

Výstava Smysl pro umění láká na Kupku, Hynaise či Ladu

23.10.2015

Nově otevřená výstava v rámci oslav 125. výročí AV ČR Smysl pro umění představí návštěvníkům díla členů České akademie věd a umění, která sdružovala od svého založení v roce 1890 až do roku 1952 kromě vědců také výtvarné umělce, literáty a hudebníky. „I když v dnešní Akademii věd již není spojena oblast vědy a umění, stále zde pokračuje umělecký výzkum. Umění podporujeme řadou výstav, jejich vernisáže se v našem sídle celoročně střídají. A tak mohu říci, že v naší instituci je smysl pro umění stále přítomen,“ uvedl na slavnostní vernisáži 22. října v Salmovském paláci v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

První ERC grant pro český ekonomický výzkum

21.10.2015

RNDr. Filip Matějka, Ph.D., získal ERC Starting Grant a stal se prvním hlavním řešitelem z humanitních a společenských věd, který jej bude řešit v české instituci, konkrétně v CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR). „Půjde o základní výzkum vlivu lidské neschopnosti vstřebávat informace na tvorbu veřejných politik. Všude kolem nás je spousta dostupných informací, ale z mnoha důvodů už nejsme schopni číst všechny novinové články, politické programy či úpravy zákonů. Přestože jsou tato lidská omezení při tvorbě zákonů zásadní, zatím se příliš nezkoumala,“ vysvětluje Matějka.

Marek Hrubec laureátem Ceny evropského občana

19.10.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151019-cena-evropskeho-obcana.jpg

Evropský parlament udělil řediteli Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR doc. Marku Hrubcovi Cenu evropského občana 2015 za jeho úspěchy při zakládání a vedení vzdělávacích a vědeckých institucí, mj. nové univerzity ve východní Africe. Slavnostní předání ceny proběhlo 14. října v Bruselu. Místopředsedkyně Evropského parlamentu a předsedkyně komise pro udělení Ceny evropského občana Sylvie Guillaume uvedla, že cena byla udělena za pomoc těm nejvíce zranitelným, boj proti diskriminaci, obranu interkulturního dialogu, prosazování větší tolerance a inkluzi mladých lidí. Cena se uděluje každoročně od roku 2008.

Akademie věd k tématu migrace

16.10.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151016-seminar-001.jpg

Akademie věd ČR uspořádala 16. října ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou PČR seminář Poznatky českých společenských vědců o imigraci do České republiky v evropském kontextu. Setkání zahájil předseda PS PČR Jan Hamáček, předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a Mgr. Helena Langšádlová, předsedkyně podvýboru pro migraci a azylovou politiku. Prof. Drahoš zdůraznil nutnost interdisciplinárního řešení tohoto problému: „Je důležité kvalifikovaně seznamovat veřejnost a politiky s věcnými fakty. V reakci na aktuální situaci AV ČR otevře v rámci Strategie AV21 nový výzkumný program Globální konflikty a lokální souvislosti.“

Inaugurace Platformy CEFRES

8.10.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151007-cefres_006.jpg

Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš, rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima a velvyslanec Francouzské republiky v Praze Jean-Pierre Asvazadourian slavnostně zahájili 7. října činnost česko-francouzské platformy výzkumu v humanitních a společenských vědách nazvanou Platforma CEFRES. Ta spojuje AV ČR, UK a CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách). „Jsem rád, že je to právě Akademie věd ČR, která se stala hostitelkou tohoto institutu. Zároveň je to důkazem, že naše pracoviště představují respektovanou akademickou půdu pro další rozvoj mezinárodní spolupráce,“ uvedl prof. Drahoš.

Představení českého vydání encykliky Laudato si´

6.10.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151006-laudato-si_006.jpg

České autorizované vydání druhé encykliky papeže Františka představila diskuse v sídle Akademie věd ČR v Praze. Podtitul „O péči o společný domov“ naznačuje, že v textu jde především o budoucnost. Svým zaměřením encyklika apeluje nejen na politiky, ekonomy, manažery nadnárodních korporací, ale také na vědce, kteří svým bádáním přispívají k poznání a šíření informací o stavu planety a vlivu lidské činnosti na něj. Pořádání diskuse na půdě AV ČR je výrazem snahy akademické sféry vést debatu napříč názorovými proudy a zachovat v této debatě odborný rámec. „I AV ČR se věnuje otázkám životního prostředí a s nimi spojenými tématy také v rámci Strategie AV21,“ řekl v úvodním slově předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

Výstava (nejen) zakázaných umělců v ústavech Akademie věd ČR

1.10.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151001-vystava-cesty-mohou-byti-rozlicne.jpg

Ústavy tehdejší ČSAV byly v 70. a 80. letech jedním z mála míst, kde mohli vystavovat neoficiální a mnohdy i politicky nežádoucí výtvarní umělci. Výstava s názvem Cesty mohou býti rozličné mapuje výstavní činnost ústavů AV ČR a je přístupná veřejnosti v galerii Národní technické knihovny v Praze 6 do 30. října. Návštěvníci zhlédnou díla velikánů českého výtvarného umění, např. Kurta Gebauera, Olbrama Zoubka či Karla Nepraše. Výstavu, jež je jednou z mnoha akcí, kterou si Akademie věd připomíná 125. výročí svého založení, zahájil iniciátor celého projektu RNDr. Aleš Špičák, CSc., z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Úvodní slovo pronesl ředitel NTK Ing. Martin Svoboda a člen Akademické rady AV ČR prof. Pavel Janoušek.

Konference o demokracii (nejen) v muslimských zemích

17.9.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150917-konference.jpg

Orientální ústav AV ČR uspořádal ve středu 16. září mezinárodní konferenci s názvem Democracy in the Political Culture of the Middle East, Asia, and Russia. „Jednou z otázek, na kterou chceme odpovědět, je, zda vzdělání může podpořit demokracii,“ uvedl ředitel Orientálního ústavu AV ČR Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. Na konferenci vystoupila řada významných zahraničních hostů, mezi nimi např. Shadi Hamid (The Brookings Institution), Naghmeh Sohrabi (Brandeis University) či Thomas Ruttig (Afghanistan Analysts Network). Přednášející se věnovali především situaci v Egyptě, Turecku, Íránu a Afghánistánu, ale také v Uzbekistánu, Číně a Rusku. Konference se konala v rámci Strategie AV21 a konference Forum 2000.

Den s dějinami literární cenzury

15.9.2015

/abicko/fotogalerie/cenzura/01.JPG

Badatelé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR představili veřejnosti 15. září 2015 první českou vědeckou práci, která se věnuje různým formám cenzury a regulaci literární komunikace v časovém záběru od Antonína Koniáše až po rappera Řezníka. Ojedinělá publikace V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 je jedním z výsledků šestiletého projektu Literární cenzura v obrysech, na němž pod vedením Michaela Wögerbauera spolupracovalo 38 autorů z České republiky i ze zahraničí (jádro autorského týmu tvořili vědečtí pracovníci oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR). „Cenzura, existuje-li jako instituce, jedná vždy v obecném zájmu – což je vlastně argumentační figura každého cenzurního systému, že se musí odvolávat na společenský diskurz,“ vysvětlil na tiskové konferenci M. Wögerbauer.

Odešel významný český sémiotik prof. Ladislav Tondl

11.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150811-tondl.jpg

V pátek 7. srpna 2015 ztratil Filosofický ústav AV ČR jednoho ze svých klíčových pracovníků. Prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc., patřil k zakladatelským osobnostem české sémiotiky, teorie komunikace, teorie vědy a techniky a k iniciátorům analytické linie v českém filosofickém myšlení. Přes dlouhá období politické perzekuce v padesátých letech a v období normalizace podstatně ovlivnil české intelektuální prostředí a jeho práce dosáhly vysokého uznání na mezinárodní scéně. V roce 1993 založil v rámci obnoveného Filosofického ústavu AV ČR Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti a řadu let stál v jeho čele. Kromě akademických a univerzitních ocenění převzal v roce 2004 z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy o český stát v oblasti vědy.

archiv