VyhledáváníAcademia 

Lovci záhad

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < srpen > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

Státních úředníků nepřibylo a klesaly jim platy

25.6.2014

Pro český stát pracuje zhruba 66 tisíc zaměstnanců, které lze popsat jako státní úředníky. Nejspíše právě na ně se bude vztahovat vznikající zákon o úřednících. Autoři nové studie think tanku IDEA, která vznikla ve spolupráci Zaostřeno, o.p.s., proto zjišťovali, kde a za jaké platy tito úředníci pracují a jak se měnily jejich počty a platové ohodnocení v posledních letech. Platy státních úředníků v letech 2008–2012 klesaly, a to nejen absolutně, ale i ve srovnání s průměrnou mzdou v České republice. To může znamenat, že práce úředníka v posledních letech ztratila na finanční atraktivitě. Úroveň platů v některých částech státní správy je ale vyšší, než by odpovídalo platovým tabulkám.

Současná blízkovýchodní protestní hnutí

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140602-soucasna-blizkovychodni-protestni-hnuti.jpg

Mezinárodní konference v AV ČR
 
Mezinárodní konferenci s názvem „The Protest Movements in the Contemporary Middle East“ (Současná blízkovýchodní protestní hnutí) uspořádal ve dnech 29.–30. května 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze Orientální ústav AV ČR. Spoluorganizátorem akce bylo Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze s podporou Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO, Lyon) a Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO). Konferenci zahájil profesor Henry Laurens z College de France.

Prof. Noam Chomsky vystoupil v Akademii věd ČR

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140527-vystoupeni-noama-chomskeho-v-akademii-ved-cr.01.jpg

Jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti profesor Avram Noam Chomsky z Massachusetts Institute of Technology vystoupil v pondělí 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR s přednáškou „What Can We Understand?“. Při této příležitosti převezal z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“. V dalších dnech se prof. Chomsky zúčastní jazykovědné konference pořádané Filosofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a veřejné debaty o aktuálních společenských trendech v olomouckém kině Metropol.

Konkurenceschopnost ČR mírně vzrostla, je nejlepší ze zemí Visegrádu

22.5.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

Švýcarský institut IMD zveřejnil ve čtvrtek 22. 5. 2014 již 26. žebříček, ve kterém porovnává konkurenceschopnost šedesáti ekonomik světa. Česká republika obsadila 33. místo a stala se tak nejkonkurenceschopnější zemí z visegrádské čtyřky, v porovnání s předchozím rokem si mírně polepšila. Přispěly k tomu zejména pozitivní výsledky v oblasti zahraničního obchodu, cenové stability a nepřímo i počínající oživení a optimistický výhled pro ekonomický růst. Spolupracujícím odborným partnerem IMD za Českou republiku je think-tank IDEA při CERGE-EI. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Nakladatelství Academia vydává unikátní Akademický atlas českých dějin

5.5.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140505-nakladatelstvi-academia-vydava-unikatni-akademicky-atlas-ceskych-dejin.jpg

Rozsáhlé vědecké atlasové dílo, které formou přehledných map i dílčích sond zachycuje české a československé dějiny, představuje novinka z produkce Nakladatelství Academia – Akademický atlas českých dějin (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.). Publikace tohoto typu vychází po téměř půl století jako součást výzkumného programu Historického ústavu Akademie věd ČR. V atlasu se prolínají tři hlavní témata – člověk, prostor a čas. Dílo navázalo na studium historické geografie, začleněné do struktury ústavu již v polovině 20. století v návaznosti na stejný výzkum před druhou světovou válkou.

Rok 2014 bude ve znamení oživení a stabilizace ekonomiky EU

1.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

EEAG Report poprvé prezentován v ČR
 
Mezinárodně uznávaná zpráva o směřování evropské ekonomiky „EEAG Report“ byla poprvé představena v České republice. Německá instituce CESifo, která tuto analýzu a predikci vývoje světové, a zejména evropské ekonomiky každoročně vydává, si totiž pro rok 2014 vybrala jako partnera k představení své zprávy CERGE-EI, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Materiál poskytuje zamyšlení nad možnostmi nalézt funkční a efektivní model jak pro hlubší spolupráci mezi členskými zeměmi EU, tak pro lepší funkčnost eurozóny.

Cena Reimara Lüsta udělena archeologovi V. Salačovi

28.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140328-cena-reimara-lusta-udelena-archeologovi-v-salacovi.jpg

Za mezinárodní přínos při archeologickém výzkumu keltských a germánských populací byla v pátek 21. 3. 2014 udělena doc. PhDr. Vladimíru Salačovi, CSc., z pražského Archeologického ústavu AV ČR Cena Reimara Lüsta (Reimar Lüst-Preis für internationale Wissenschafts- und Kulturvermittlung). Cenu udělují společně nadace Alexandra von Humboldta a nadace Fritze Thyssena, a to každoročně až dvěma badatelům z celého světa ze společenských a sociálních věd za mimořádné vědecké výsledky a zásluhy o vědeckou spolupráci mezi SRN a danou zemí.

Ceny Nakladatelství Academia 2013 a Studentská soutěž

20.3.2014

Knihou roku v soutěži Ceny Nakladatelství Academia 2013 se stala publikace „Hmyzí rodiny a státy“ od Jana Žďárka. Prestižní ocenění předal autorovi při slavnostním vyhlášení ve čtvrtek 20. března 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Kniha zároveň zvítězila v kategorii „původní vědecká nebo populárně naučná práce“. Již druhým rokem byli současně s Cenami Nakladatelství Academia vybíráni též nejlepší autoři Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Kompletní výsledky obou soutěží ve všech kategoriích naleznete v tiskové zprávě.

Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939

18.3.2014

/sys/galerie-slides/140318-okupaci-nezlomeni-k-75-vyroci-15-brezna-1939/3_18_3_Okupaci_nezlomeni_Konference_v_Senatu_foto_lsd-x51x.jpg

Konference v Senátu Parlamentu ČR

Odborná konference „Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939“ se konala v úterý 18. 3. 2014 v prostorách Senátu PČR. Ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Masarykovou dělnickou akademií ji uspořádal předseda Senátu PČR Milan Štěch. Jak při zahájení uvedl, připomínat si dějiny pomáhá budovat národní identitu. V úvodu vystoupil i předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a mimo jiné zdůraznil: „Při vzpomínce na dramatické události před 75 lety a při pohledu na současnou napjatou situaci v některých evropských regionech není nadsazené tvrdit, že události  z roku 1938–1939 získávají nečekaně aktuální přesah.“

Astroplate 2014

17.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140317-v-astronomii-radi-zlata-nemoc.jpg

Jak vyřešit „zlatou nemoc“?
 
Konference Astroplate 2014 se uskuteční od 18. do 21. března 2014 v pražské Lannově vile. Sejdou se zde odborníci z mnoha oborů (astronomie, fyzika, chemie, archivnictví, fotografie…) a mnoha zemí, aby společně řešili „zlatou nemoc“ a další druhy poškození fotografických desek a negativů, na kterých jsou uchovány cenné záznamy z minulosti. Bez záchrany těchto nosičů dat už nikdy nevyužijeme vědeckou hodnotu na nich uloženou, ale ani jejich kulturní a historické dědictví. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Ekonofyzika – fyzika, která pomáhá ekonomii

12.3.2014

Ojedinělá publikace F. Slaniny z FZÚ AV ČR

Význam fyziky a metod vyvinutých při zkoumání fyzikálních problémů již delší dobu není omezen pouze na procesy neživé přírody. Metody kvantové teorie a statistické mechaniky makroskopických soustav stále více nacházejí uplatnění v biologii, ekonomii, informatice nebo sociologii. Fyzika se tak stává jednou z hlavních komponent řady dnes intenzivně rozvíjených interdisciplinárních oborů. Ekonofyzika, využívající hlavně metody statistické fyziky a teorie kritických jevů v modelování a pochopení ekonomických dějů, je jedním z nich. Nyní vyšla skvělá publikace o této dynamicky se rozvíjející problematice.

Výstava „Václav Hájek z Libočan. Život a dílo“ v edici Literatura ke stažení

29.1.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140129-vystava-vaclav-hajek-z-libocan-zivot-a-dilo-v-edici-literatura-ke-stazeni.jpg

V rámci ediční řady Literatura ke stažení přináší Ústav pro českou literaturu (ÚČL) Akademie věd ČR nové materiály – výstavu Václav Hájek z Libočan. Život a dílo. Koncem loňského roku, tedy 460 let od smrti proslulého českého kronikáře Václava Hájka z Libočan, vyšla v nakladatelství Academia první moderní edice jeho Kroniky české. Editorem kroniky byl pracovník ÚČL AV ČR Jan Linka. Při této příležitosti vznikla i zmíněná výstava, tvořená 15 panely představujícími především autorův život a osudy jeho nejznámějšího díla Kroniky české. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Prof. Ashenfelter oceněn čestným doktorátem Univerzity Karlovy

16.1.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140116-cestny-doktorat-prof-ashenfelter.jpg

Významný světový ekonom a dlouholetý podporovatel CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, prof. Orley Ashenfelter byl ve středu 15. ledna 2014 oceněn ve Velké aule Karolina vědeckou hodností doktor honoris causa filozofických věd Univerzity Karlovy. Slavnostní ceremonie se vedle mnoha dalších významných hostů zúčastnil i předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Profesor Ashenfelter byl mimo jiné v roce 2007 vyznamenán v AV ČR čestnou oborovou medailí Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách.

archiv