VyhledáváníAcademia 

Lovci záhad

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < září > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Akademický bulletin

abicko

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

18.9.2014

Mezinárodní vědecká konference

V letošním roce si připomínáme již pětadvacáté výročí od událostí roku 1989. Vlna revolucí ve střední a východní Evropě definitivně ukončila éru tzv. reálného socialismu a stala se jedním ze symbolických mezníků nejnovějších dějin. Zatímco průběh těchto změn na podzim a v zimě 1989 je dnes již detailně zmapován, podstatně menší pozornost věnovali badatelé rozličným reflexím a interpretacím této revoluce. Snaha porozumět vývoji ve střední a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let přitom zaměstnávala řadu intelektuálů, společenských vědců a také expertů pohybujících se na pomezí akademického výzkumu a politiky. Podobně důležité byly debaty o roku 1989 pro bezprostřední aktéry revoluce, zejména z prostředí opozice a disentu. Interpretovat smysl tehdejších událostí, zařadit je do širšího geografického a historického kontextu, ale také snaha ovlivnit budování nového řádu či nabídnout alternativní politické koncepty a strategie – tyto a další faktory hrály významnou úlohu při snaze promýšlet revoluci roku 1989.

 

Světová premiéra původního znění Dvořákovy opery Alfred

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-svetova-premiera-puvodniho-zneni-dvorakovy-opery-alfred.jpg

Kulturní událost mimořádného významu nabídne 17. září 2014 festival Dvořákova Praha – ve světové premiéře zazní v pražském Rudolfinu první opera Antonína Dvořáka Alfred. Přestože Dvořák patří v celosvětovém měřítku k nejhranějším skladatelům, mnohá jeho díla zaznívají zřídka a některá dokonce vůbec. V případě opery Alfred nestačilo učinit „pouhé“ dramaturgické rozhodnutí. Už jen proto, že nebyly k dispozici provozovací materiály pro hudebníky. Na ambiciózním projektu participují umělci, producenti i vědci: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR se na něm podílel odbornou přípravou notových materiálů. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Vyšel komplet The Prehistory of Bohemia

1.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140901-vysel-komplet-the-prehistory-of-bohemia.jpg

Anglický překlad dosud nejrozsáhlejšího kompendia českého pravěku – Archeologie pravěkých Čech (The Prehistory of Bohemia) – nyní vydal pražský Archeologický ústav AV ČR. Monumentální dílo shrnuje v sedmi svazcích současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat. Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní díl seznamuje s  teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím.

Státních úředníků nepřibylo a klesaly jim platy

25.6.2014

Pro český stát pracuje zhruba 66 tisíc zaměstnanců, které lze popsat jako státní úředníky. Nejspíše právě na ně se bude vztahovat vznikající zákon o úřednících. Autoři nové studie think tanku IDEA, která vznikla ve spolupráci Zaostřeno, o.p.s., proto zjišťovali, kde a za jaké platy tito úředníci pracují a jak se měnily jejich počty a platové ohodnocení v posledních letech. Platy státních úředníků v letech 2008–2012 klesaly, a to nejen absolutně, ale i ve srovnání s průměrnou mzdou v České republice. To může znamenat, že práce úředníka v posledních letech ztratila na finanční atraktivitě. Úroveň platů v některých částech státní správy je ale vyšší, než by odpovídalo platovým tabulkám.

Současná blízkovýchodní protestní hnutí

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140602-soucasna-blizkovychodni-protestni-hnuti.jpg

Mezinárodní konference v AV ČR
 
Mezinárodní konferenci s názvem „The Protest Movements in the Contemporary Middle East“ (Současná blízkovýchodní protestní hnutí) uspořádal ve dnech 29.–30. května 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze Orientální ústav AV ČR. Spoluorganizátorem akce bylo Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze s podporou Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO, Lyon) a Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO). Konferenci zahájil profesor Henry Laurens z College de France.

Prof. Noam Chomsky vystoupil v Akademii věd ČR

2.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140527-vystoupeni-noama-chomskeho-v-akademii-ved-cr.01.jpg

Jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti profesor Avram Noam Chomsky z Massachusetts Institute of Technology vystoupil v pondělí 2. června 2014 v sídle Akademie věd ČR s přednáškou „What Can We Understand?“. Při této příležitosti převezal z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“. V dalších dnech se prof. Chomsky zúčastní jazykovědné konference pořádané Filosofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a veřejné debaty o aktuálních společenských trendech v olomouckém kině Metropol.

Konkurenceschopnost ČR mírně vzrostla, je nejlepší ze zemí Visegrádu

22.5.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

Švýcarský institut IMD zveřejnil ve čtvrtek 22. 5. 2014 již 26. žebříček, ve kterém porovnává konkurenceschopnost šedesáti ekonomik světa. Česká republika obsadila 33. místo a stala se tak nejkonkurenceschopnější zemí z visegrádské čtyřky, v porovnání s předchozím rokem si mírně polepšila. Přispěly k tomu zejména pozitivní výsledky v oblasti zahraničního obchodu, cenové stability a nepřímo i počínající oživení a optimistický výhled pro ekonomický růst. Spolupracujícím odborným partnerem IMD za Českou republiku je think-tank IDEA při CERGE-EI. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

Nakladatelství Academia vydává unikátní Akademický atlas českých dějin

5.5.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140505-nakladatelstvi-academia-vydava-unikatni-akademicky-atlas-ceskych-dejin.jpg

Rozsáhlé vědecké atlasové dílo, které formou přehledných map i dílčích sond zachycuje české a československé dějiny, představuje novinka z produkce Nakladatelství Academia – Akademický atlas českých dějin (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.). Publikace tohoto typu vychází po téměř půl století jako součást výzkumného programu Historického ústavu Akademie věd ČR. V atlasu se prolínají tři hlavní témata – člověk, prostor a čas. Dílo navázalo na studium historické geografie, začleněné do struktury ústavu již v polovině 20. století v návaznosti na stejný výzkum před druhou světovou válkou.

Rok 2014 bude ve znamení oživení a stabilizace ekonomiky EU

1.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140401-rok-2014-bude-ve-znameni-oziveni-a-stabilizace-ekonomiky-eu.jpg

EEAG Report poprvé prezentován v ČR
 
Mezinárodně uznávaná zpráva o směřování evropské ekonomiky „EEAG Report“ byla poprvé představena v České republice. Německá instituce CESifo, která tuto analýzu a predikci vývoje světové, a zejména evropské ekonomiky každoročně vydává, si totiž pro rok 2014 vybrala jako partnera k představení své zprávy CERGE-EI, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Materiál poskytuje zamyšlení nad možnostmi nalézt funkční a efektivní model jak pro hlubší spolupráci mezi členskými zeměmi EU, tak pro lepší funkčnost eurozóny.

Cena Reimara Lüsta udělena archeologovi V. Salačovi

28.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140328-cena-reimara-lusta-udelena-archeologovi-v-salacovi.jpg

Za mezinárodní přínos při archeologickém výzkumu keltských a germánských populací byla v pátek 21. 3. 2014 udělena doc. PhDr. Vladimíru Salačovi, CSc., z pražského Archeologického ústavu AV ČR Cena Reimara Lüsta (Reimar Lüst-Preis für internationale Wissenschafts- und Kulturvermittlung). Cenu udělují společně nadace Alexandra von Humboldta a nadace Fritze Thyssena, a to každoročně až dvěma badatelům z celého světa ze společenských a sociálních věd za mimořádné vědecké výsledky a zásluhy o vědeckou spolupráci mezi SRN a danou zemí.

Ceny Nakladatelství Academia 2013 a Studentská soutěž

20.3.2014

Knihou roku v soutěži Ceny Nakladatelství Academia 2013 se stala publikace „Hmyzí rodiny a státy“ od Jana Žďárka. Prestižní ocenění předal autorovi při slavnostním vyhlášení ve čtvrtek 20. března 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Kniha zároveň zvítězila v kategorii „původní vědecká nebo populárně naučná práce“. Již druhým rokem byli současně s Cenami Nakladatelství Academia vybíráni též nejlepší autoři Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Kompletní výsledky obou soutěží ve všech kategoriích naleznete v tiskové zprávě.

Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939

18.3.2014

/sys/galerie-slides/140318-okupaci-nezlomeni-k-75-vyroci-15-brezna-1939/3_18_3_Okupaci_nezlomeni_Konference_v_Senatu_foto_lsd-x51x.jpg

Konference v Senátu Parlamentu ČR

Odborná konference „Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939“ se konala v úterý 18. 3. 2014 v prostorách Senátu PČR. Ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Masarykovou dělnickou akademií ji uspořádal předseda Senátu PČR Milan Štěch. Jak při zahájení uvedl, připomínat si dějiny pomáhá budovat národní identitu. V úvodu vystoupil i předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a mimo jiné zdůraznil: „Při vzpomínce na dramatické události před 75 lety a při pohledu na současnou napjatou situaci v některých evropských regionech není nadsazené tvrdit, že události  z roku 1938–1939 získávají nečekaně aktuální přesah.“

Astroplate 2014

17.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140317-v-astronomii-radi-zlata-nemoc.jpg

Jak vyřešit „zlatou nemoc“?
 
Konference Astroplate 2014 se uskuteční od 18. do 21. března 2014 v pražské Lannově vile. Sejdou se zde odborníci z mnoha oborů (astronomie, fyzika, chemie, archivnictví, fotografie…) a mnoha zemí, aby společně řešili „zlatou nemoc“ a další druhy poškození fotografických desek a negativů, na kterých jsou uchovány cenné záznamy z minulosti. Bez záchrany těchto nosičů dat už nikdy nevyužijeme vědeckou hodnotu na nich uloženou, ale ani jejich kulturní a historické dědictví. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

archiv