VyhledáváníAcademia 

Otevřená věda

otevrena.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2016 >  < květen > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Akademie věd ČR  › Vědní oblasti  › Humanitní a společenské vědy

III. Oblast humanitních a společenských věd

Filosofický ústav AV ČR připomene 110. výročí narození Samuela Becketta

11.4.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160411-beckett.jpg

Oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s DAMU pořádají v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Formy a funkce komunikace“ sérii veřejných akcí při příležitosti 110. výročí narození Samuela Becketta. Mezinárodní vědecké kolokvium na téma „Chaos a forma: ohlasy Becketta v literatuře, divadle a výtvarném umění“ za účasti filosofů, estetiků, literárních vědců a teatrologů z ČR, Slovenska, Německa, Francie, Švédska, USA a Kanady se uskuteční v Akademickém konferenčním centru Filosofického ústavu AV ČR ve dnech 11.–13. dubna. Zaměří se na téma, které hrálo klíčovou roli v Beckettově díle: funkce formy v umění.

Manželství prodlužuje život, přináší ale nadváhu

4.3.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160304-manzelstvi-sociologicky-ustav.jpg

Z výzkumu Sociologického ústavu AV ČR zaměřeného na vztahy mezi rodinou a zdravím vyplynulo, že ženatí muži a vdané ženy jsou zdravější, spokojenější a žijí déle. Muži přitom až o devět let, ženy o osm. Lidé žijící v manželství také méně často trpí depresemi a psychickými problémy a méně často podléhají závislosti na alkoholu a drogách. Pokud vdané ženy a ženatí muži onemocní, mají vyšší pravděpodobnost přežití a uzdravení. Jediná oblast, v níž prokazují horší výsledky než lidé svobodní, rozvedení či ovdovělí, je nadváha. „Zajímavé je, že tyto rozdíly se v čase mění,“ říká vedoucí výzkumu, Dana Hamplová ze Sociologického ústavu AV ČR.

V Ústavu pro českou literaturu AV ČR vychází nový titul Kritické hybridní edice

12.2.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160211-bezruc.jpg

V unikátní edici vychází publikace Slezské písně Petra Bezruče. Dílo spojuje knižní čtenářské vydání a elektronickou vědeckou edici na DVD. „Edice Slezských písní představuje problém již co do rozsahu zpracovávaného materiálu. Každá z necelé stovky básní má svoji složitou textovou historii, většina se dochovala hned v několika desítkách verzí – rukopisných, v opisech, v časopiseckých otiscích a mnoha knižních vydáních. Naše edice mj. přináší zcela jedinečný soubor autorových rukopisů, který dosud nebyl v takovém rozsahu shromážděn,“ vysvětluje editor publikace Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Příběhy třiceti českých vědců v unikátním díle

3.2.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160203-homines.jpg

Pětisvazkové dílo Homines Scientiarum vytvářeli pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice tři roky. Soubor třiceti portrétů různorodých osobností české vědy 20. století představil veřejnosti za účasti předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a dalších významných hostů vedoucí kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR PhDr. Antonín Kostlán, CSc. Vysvětlil, že rozhovory měly širší rozměr než běžná interview a snažily se mj. odpovědět na otázku úlohy vědy v dnešním světě. „Zpovídané osobnosti měly vyjádřit svůj názor i na to, jak vidí svět, či ozřejmit své názory na život,“ upřesnila doc. Soňa Štrbáňová.

Analýza vlivu vrstevníků na rozšíření kouření u české mládeže

3.2.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160203-koureni-idea.jpg

Přes 40 % mladistvých v Česku kouří. Nová analýza think tanku IDEA zkoumala, jak silně je kouření středoškoláků ovlivněno kouřením jejich vrstevníků. „Naše analýza si dala za cíl zjistit, jakou měli do té doby nekouřící středoškoláci k zahájení kouření motivaci. A dospěla jednoznačně k závěru, že oproti dívkám je u chlapců peer effect neboli vliv vrstevníků významný,“ vysvětluje Filip Pertold. Výsledek studie je zvlášť důležitý při současné debatě o zavedení zákazu kouření v barech a restauracích. Do nich chodí chlapci daleko častěji než děvčata, a proto jsou peer efektu kouření více vystaveni.

Dílo Karla IV. v běhu staletí

22.1.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160122-dilo-karla-iv-v-behu-staleti.jpg

Výstavou, která přibližuje skutečnou podobu života a díla Karla IV., si Senát Parlamentu ČR spolu s Akademií věd ČR připomínají výročí 700 let od narození tohoto významného státníka, politika a diplomata. Expozice nainstalovaná v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, byla slavnostně zahájena 21. ledna a potrvá do 12. června 2016. Výstava zachycuje několik oblastí Karlova působení ve 14. století i přetrvávající stopy jeho činů v současné a evropské společnosti.

Zemřel český turkolog a lingvista Luděk Hřebíček

18.1.2016

S lítostí oznamujeme, že dne 29. 12. 2015 zemřel český turkolog a lingvista Luděk Hřebíček (nar. 9. 6. 1934).
Vystudoval turečtinu a perštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1953–1958) a v letech 1958-2007 pracoval v Orientálním ústavu AV ČR. V centru jeho zájmu byla kvantitativní lingvistika, kterou studoval na univerzitě v Bochumi. Věnoval se zejména bádání ohledně obecných strukturních vlastností textu (zkoumání vztahu mezi konstruktem a jeho konstituenty, uplatnění Menzerath-Altmannova zákona). Byl členem redakčních rad několika časopisů, např. Journal of Quantitative Linguistics. Více informací k němu najdete zde.

Řád prezidenta Gruzie pro V. Černého

18.1.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160118-rad-prezidenta-gruzie-pro-v-cerneho.jpg

Někdejší vědecký pracovník OÚ, kaukazolog V. Černý, obdržel Řád prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury.

Dne 15. 12. 2015 předal při slavnostním aktu v Klánovicích velvyslanec Gruzie pan Zaal Gogsadze PhDr. Václavu Černému, CSc. Řád prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury. Toto státní vyznamenání bylo z občanů České republiky dosud uděleno pouze prezidentu Václavu Havlovi.

První kritická edice historického slovníku

14.12.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151214-nomenclator-quadrilinguis.jpg

Dílo Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína vyšlo v Praze roku 1598. Věcně uspořádaný slovník obsahoval více než deset tisíc heslových statí a stal se jedním z pilířů české lexikografie, na nějž navazovali mnozí slovníkáři následujících období. Současně je jedním ze svědectví o věhlasné veleslavínské češtině, která našla mocnou odezvu při renesanci moderní češtiny. Po 417 letech vychází Veleslavínův Nomenklátor quadrilinguis v nakladatelství Academia. „Jedná se zároveň o první kritickou edici jakéhokoliv historického slovníku vůbec,“ říká jedna z editorek PhDr. Alena M. Černá, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Jací jsou Češi a jak žijí? Odpoví kniha 47 odstínů české společnosti

14.12.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151412-47-odstinu-krest.jpg

Ve středu 9. prosince byla za přítomnosti bývalého diplomata Petra Koláře a publicistky Petrušky Šustrové slavnostně pokřtěna nová kniha Sociologického ústavu AV ČR s názvem 47 odstínů české společnosti. Populárně-naučná publikace kolektivu autorů pod vedením Rity Kindlerové a Pata Lyonse zkoumá dlouhodobé trendy i aktuální problémy života v České republice. Autoři vysvětlují, proč Češi nedůvěřují policii či soudům, jak vzniká strach z cizinců nebo proč dnes mladí lidé dospívají později. Zamýšlí se i nad tím, zda si Češi něco nalhávají o svém národním charakteru nebo proč se volební průzkumy v některých případech mýlí.

Významné ocenění pro historičku Kláru Benešovskou z Ústavu dějin umění AV ČR

23.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151123-E1A6387_EV.jpeg

Historička umění PhDr. Klára Benešovská, CSc., vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR, byla ve středu 18. listopadu 2015 v Praze na půdě Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v České republice, Estonsku a Ukrajině jmenována Rytířem Řádu za zásluhy Lucemburského velkovévodství (Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg). Rytířský řád propůjčený Jindřichem, velkovévodou lucemburským a vévodou nassavským, převzala česká historička umění z rukou Její Excelence Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství.

Ohromné množství zájemců o stáže Otevřené vědy, tentokrát i v humanitních oborech

13.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151113_01.jpg

Projekt Otevřená věda působí na poli vzdělávání a popularizace vědy již deset let. Pod heslem „věda do škol“ vzdělává pedagogy, a především studenty se zájmem o výzkum. Pro ně Otevřená věda organizuje stáže na výzkumných pracovištích, do kterých se studenti zapojují už na střední škole. Na podzim 2015 se otevřelo přihlašování do nového běhu stáží, které budou spuštěny od 1. ledna 2016.  Koncept stáží, jenž po léta velmi úspěšně funguje, letos doplňuje několik novinek. Kromě tradičních přírodovědných a technických oborů se nyní lze přihlásit i na stáže se zaměřením na obory třetí vědní oblasti, například filozofie, právo, historie, dějiny umění nebo psychologie.

Česká dramatika současnosti se dočkala vědecké monografie

11.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151110-kniha-lj.jpg

V úterý 10. listopadu byla veřejnosti představena kniha Lenky Jungmannové z Ústavu pro českou literaturu AV ČR Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989). Jde o první českou vědeckou práci věnující se fenoménu tzv. nové dramatiky. Monografie ukazuje polistopadovou novou vlnu původní české dramatiky jakožto jedinečný fenomén – zkoumá ji na pozadí celoevropského hnutí, všímá si jejích zdrojů a uměleckých vlivů, sleduje její prezentaci v médiích, referuje o událostech, které tvorbu či uvádění těchto her provázely, i o aktivitách, které sloužily k jejich propagaci.

archiv