VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR Týden vědy a techniky 2014

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která bohužel dne 6.října podlehla závažné nemoci.

Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV. Jelikož pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemají jejich rodinní příslušníci nárok na veřejné zdravotní pojištění. Náklady na intenzivní léčbu Katareeyi během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčba byla dlouhá a finančně náročná a veškeré náklady na ni hradí pouze Katareeyni rodiče z vlastních zdrojů.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < listopad > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 
 • Zřízení AV ČR
 • Organizační struktura AV ČR
 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace,
     Mgr. Renata Vlčková
     Národní tř. 3, 117 20 Praha 1
     telefon: 221 403 411
     e-mail: informace@kav.cas.cz
 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat
  • Formulář lze získat u Mgr. Renaty Vlčkové, viz výše.
  • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátech PDF, DOC (MS Word), ZIP (komprimovaný DOC).
 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu,
     Ing. Leoš Horníček, Ph.D. - ředitel Kanceláře AV ČR
     Národní tř. 3, 117 20 Praha 1
     telefon: 221 403 361
     e-mail: hornicek@kav.cas.cz
 • Přehled nejdůležitějších předpisů
  • Zákon č. 283/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o AV ČR,
  • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  • Příkaz ředitele č. 4/2006, poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
  • nedostane-li AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
  • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem
  • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
  • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
   • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných dborech,
   • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
   • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
  • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
  • lhůty pro poskytování informací se prodlužují v období od 1. 1. 2001 až 31. 12. 2001 o polovinu, tj. na 22 respektive 37 kalendářních dní
  • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Výroční zpráva Akademie věd České republiky o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok:
 • Informace poskytnuté na žádost v roce 2014
 • Sazebník úhrad za poskytování informací