VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2015 >  < srpen > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Nejpřesnější test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT

news2015     
Foto: Otevřený magnet experimentu ALICE před instalací detektorů (CERN)

 

Nejpřesnější test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT

20.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150820-01-CERN-magnet.jpg

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR a ČVUT v Praze společně se zahraničními kolegy z experimentu ALICE provedli doposud nejpřesnější test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT. „Pozorování jeho byť jen velmi slabého narušení by mohlo mít dalekosáhlé důsledky – mimo jiné i pro platnost Einsteinovy speciální teorie relativity. Ve srážkách dvou jader olova na urychlovači LHC v Evropském středisku jaderného výzkumu CERN vzniká srovnatelné množství hmoty i antihmoty.

 

více zde

Poprvé na světě: Protony urychlené v plazmatu vytvářeném z vodíkového ledu laserem PALS

28.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150828-poprve-na-svete-protony-urychlene-v-plazmatu-vytvarenem-z-vodikoveho-ledu-laserem-pals-01.JPG

Tým českých a francouzských fyziků dokázal v pražské laserové laboratoři PALS spojit a využít zdánlivě neslučitelné: horké plazma o teplotě řádu milionů stupňů a vodíkový led – přesněji čistý vodík zmražený do pevného stavu při teplotách až -261°C. Vytvořili z něho tenký pásek, do kterého vystřelili laserový paprsek z pulzního výkonového laseru, takže se na terčíku vytvořilo horké plazma a došlo k urychlení protonů na vysoké energie. Zásluhu na úspěchu tohoto unikátního experimentu mají nejen pracovníci PALS (společné pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR), kteří celý experiment připravili a realizovali, ale také tým badatelů z francouzské laboratoře INAC/SBT CEA, kteří pro PALS vyvinuli speciální heliový kryostat pro vytváření vodíkového ledu, a dále skupina odborníků z projektu ELI, kteří se podíleli na přípravě kryostatu a na měření urychlených protonů.

více zde

Praha zažije největší setkání sociologů a socioložek v evropské historii

25.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150825-praha-zazije-nejvetsi-setkani-sociologu-a-sociolozek-v-evropske-historii.jpg

Ve dnech 25.–28. srpna 2015 se v Praze koná významná mezinárodní sociologická konference s názvem Rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace. Zúčastní se jí rekordní počet 3500 vědců a vědkyň, především z Evropy, ale i z mnoha mimoevropských zemí. Konference je jedinečnou příležitostí k setkáním a diskusím nad tématy a problémy, se kterými se potýkají společnosti ve vyspělých zemích, zvláště pak v Evropě. „Velká část problémů soudobých společností je důsledkem exponenciálního nárůstu sociálních nerovností jak na globální úrovni, mezi státy, tak na úrovních národních, regionálních i lokálních, tedy mezi lidmi v rámci jednoho státu, regionu či města,“ říká ředitel Sociologického ústavu AV ČR dr. Tomáš Kostelecký.

více zde

Finále Expedice vesmír 2015

25.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150825-pet-mladych-kosmonautu-zachranilo-zemi.jpg

Populárně-naučná soutěž Expedice vesmír úspěšně skončila. Během simulovaného letu pětice mladých kosmonautů (Alena Kupská, Ondřej Brhlík, Vojtěch Fárek, Adam Karas a Jakub Zemek) ke čtyřkilometrovému asteroidu se posádce podařilo odklonit toto kosmické těleso z kolizní dráhy se Zemí a zachránit tak naši planetu před katastrofou.
Do třetího ročníku soutěže se přihlásily stovky dětí z celé republiky ve věku 10–15 let, do semifinále jich postoupilo třicet. O pětici finalistů rozhodla odborná porota, v níž zasedli astrofyzik Jiří Grygar, psychiatr Cyril Höschl, letec-kosmonaut Oldřich Pelčák, publicista Pavel Toufar a fyzikové Bedřich Rus (ELI Beamlines) a Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE, jehož konstruktéři postavili raketu, ve které astronauti strávili téměř 24 hodin. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

V obecném zájmu.

20.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150819-v-obecnem-zajmu.jpg

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014.
Nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR vydává dnes rozsáhlou dvousvazkovou publikaci, která je první českou vědeckou prací, zabývající se cenzurou literatury v mimořádně dlouhém časovém záběru. Monografie, která je svým pojetím unikátní i ve světovém srovnání, je dílem kolektivu autorů pod vedením Michaela Wögerbauera (Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček ad.). Předkládaná kniha k fenoménu cenzury přistupuje inovativně a nechápe regulaci literatury pouze jako soubor zákazů brzdících všeobecný pokrok. Naopak se ji snaží popsat jako komplexní jev zakotvený ve struktuře kultury, který literární tvorbu i její recepci nejen omezuje, ale i povzbuzuje, provokuje a obohacuje.. Publikace bude představena veřejnosti 15. září 2015 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) v rámci Dne s dějinami literární cenzury. Viz www.ucl.cas.cz. Tisková zpráva zde.

více zde

Vědecká spolupráce s Korejskou republikou

20.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150819-vedecka-spoluprace-s-korejskou-republikou.jpg

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš navštívil začátkem srpna Korejskou republiku. S představiteli významných výzkumných institucí, např. Korea Institute of Science and Technology (KIST), Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) a Korea Electronics Technology Institute (KETI), jednal o spolupráci s Akademií věd i konkrétních možnostech přímé spolupráce s pracovišti AV ČR především v biomedicíně, organické chemii, nanotechnologiích a výzkumu nových materiálů.
Mimo to se rovněž setkal s vedením korejské National Research Foundation (NRF) a s jejím prezidentem prof. Min K. Chungem podepsal oficiální smlouvu o spolupráci. Oba představitelé diskutovali i možnosti financování společných projektů. Během své návštěvy podepsal prof. Jiří Drahoš též oficiální smlouvu o spolupráci s prezidentem KAIST prof. Sung Mo Kangem.

více zde

Odkud a kam putují nepůvodní rostliny

19.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150819-odkud-a-kam-putuji-nepuvodni-rostliny.jpg

Vědecká obec, zabývající se rostlinnými invazemi, má vůbec poprvé k dispozici celosvětový přehled o výskytu tzv. naturalizovaných (zdomácnělých) rostlin mimo oblasti jejich původního rozšíření. Mezinárodní tým ekologů, v němž jsou významně zastoupení i vědci z Botanického ústavu AV ČR (prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. a Ing. Jan Pergl, Ph.D.), analyzoval data z 481 pevninských regionů a 362 oceánských ostrovů. Během čtyřletého projektu biologové shromáždili regionální seznamy naturalizovaných rostlinných druhů z celého světa a vytvořili z nich globální databázi, nazvanou GloNAF (akronym pochází z anglického názvu Global Naturalized Alien Flora). Výsledky výzkumu vychází tento týden v prestižním vědeckém časopise Nature. Tisková zpráva zde

více zde

Americký astronaut bude přednášet v Praze

17.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150817-americky-astronaut-bude-prednaset-v-praze.jpg

Scott Parazynski, lékař a pilot, který se jako letový specialista zúčastnil pěti misí na palubě amerického raketoplánu a sedmkrát vystoupil do volného kosmického prostoru, uspořádá v rámci návštěvy České republiky dvě přednášky, které se uskuteční v pondělí 24. srpna 2015 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. První přednáška se bude konat od 17.00 do 18.30 hod. a bude tlumočena včetně dotazů posluchačů (vstupné 100 Kč), druhá přednáška proběhne od 19.00 do 20.30 hod. v angličtině (vstupné 70 Kč).
Odkaz na registrační formulář a nákup vstupenek naleznete zde.

více zde

Odešel významný český sémiotik prof. Ladislav Tondl

11.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150811-tondl.jpg

V pátek 7. srpna 2015 ztratil Filosofický ústav AV ČR jednoho ze svých klíčových pracovníků. Prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc., patřil k zakladatelským osobnostem české sémiotiky, teorie komunikace, teorie vědy a techniky a k iniciátorům analytické linie v českém filosofickém myšlení. Přes dlouhá období politické perzekuce v padesátých letech a v období normalizace podstatně ovlivnil české intelektuální prostředí a jeho práce dosáhly vysokého uznání na mezinárodní scéně. V roce 1993 založil v rámci obnoveného Filosofického ústavu AV ČR Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti a řadu let stál v jeho čele. Kromě akademických a univerzitních ocenění převzal v roce 2004 z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy o český stát v oblasti vědy.

více zde

V noci ze 12. na 13. srpna vyvrcholí meteorický roj Perseidy

7.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150807-perseidy.jpg

Letošní maximum každoročního srpnového meteorického roje Perseid nastane v dopoledních hodinách 13. srpna, tedy ve čtvrtek. Nejvíce meteorů v Česku spatříme v noci ze 12. na 13. srpna 2015. V průběhu této noci uvidíme na obloze zejména mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní průměrně 70 meteorů za hodinu. Na pozorování roje Perseid si vyhledejte místo daleko od měst s co nejlepším výhledem do všech stran. Pro sledování úkazu není třeba žádný dalekohled – meteory vylétají náhodně po celé obloze a jsou dost výrazné na pozorování pouhýma očima. Díky vhodné fázi Měsíce nebude noc v podstatě vůbec osvětlena měsíčním svitem. Znovu budou mít Perseidy takto příznivé podmínky až v roce 2018.

více zde

Nové možnosti zobrazení molekul pomocí mikroskopu atomárních sil

6.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150806-fzu-mikroskopy.jpg

Vědci z Fyzikálního Ústavu AV ČR společně s kolegy z Ósacké univerzity v Japonsku představili novou metodu, která výrazně posouvá možnosti rastrovacích mikroskopů zobrazit strukturu jednotlivých molekul. „Metoda submolekulárního zobrazení jednotlivých molekul při pokojové teplotě otevírá například nové možnosti při studiu katalytických reakcí na površích pevných látek. Mimo jiné možnost zobrazení molekulární struktury umožní přesnou identifikaci jednotlivých molekul, které vznikly během reakce na povrchu pevné látky. Znalost výsledných molekulárních produktů nám také umožní stanovit průběh samotné chemické reakce,“ vysvětluje jeden z autorů Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR. Práci publikoval prestižní časopis Nature Communications.

více zde

Moravskoslezský kraj přivítal putovní výstavu Umění vědy

3.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150803-moravskoslezsky-kraj-privital-putovni-vystavu-umeni-vedy.jpg

Až do 23. 8. 2015 bude v prostorách nádraží Ostrava-Svinov umístěna putovní výstava s názvem Umění vědy, kterou v rámci oslav 125. výročí založení Akademie věd připravil pro veřejnost Masarykův ústav a Archiv AV ČR. To nejdůležitější a nejzajímavější ze všech ústavů mohou kolemjdoucí zhlédnout na osmnácti velkoformátových panelech. Pozornost si zaslouží mj. prezentace zeolitických katalyzátorů, které se s úspěchem používají právě na Ostravsku. Výzkumem a přípravou těchto katalyzátorů nové generace se zabývá Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který sídlí v Praze. A jak dokládá mapa na výstavním panelu Čisté životní prostředí, právě v Praze je emise oxidů dusíku daleko vyšší než v průmyslové Ostravě.

více zde

Pluto jako z dob minulých

3.8.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/2015_3q_07_020.gif

Česká astrofotografie měsíce
 
V roce 1930 objevil Clyde Tombaugh na fotografiích v blinkkomparátoru tehdy již 15 let předpovězenou „planetu X“, pojmenovanou později na návrh jedenáctileté Venetie Burneyové Pluto. Podobné snímky nyní pořídil i Milan Antoš, autor vítězné fotografie červencového kola soutěže Česká astrofotografie měsíce. Kombinace dvou problikávajících snímků (pořízených v rozmezí 73 minut) simuluje pohled do blinkkomparátoru, který přiváděl do okuláru střídavě pohled totožné oblasti na dvou fotografických deskách. Vítězné snímky zároveň ukazují úžasný pokrok. Zatímco Clyde Tombaugh pořizoval expozice i hodinové, nyní můžeme zachytit slabou trpasličí planetu Pluto expozicí trvající jen 15 sekund. Více v tiskové zprávě.

více zde

Více aktualit...